شرکت خدمات انفورماتیک ایران


شرکت خدمات انفورماتیک ایران، به‌عنوان بازوی فناورانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی انفورماتیک، یاری کننده سیستم بانکی کشور برای ارائه خدمات بهتر می‌باشد.
شرکت خدمات انفورماتیک دارای چهار شرکت زیرتابعه می‌باشد تا بتواند نیازها و کسب و کارهای جدید مطرح شده در صنعت بانکداری را به شیوه کاراتری پاسخ‌دهی نماید. با تاسیس شرکت خدمات انفورماتیک در سال ۱۳۷۲ نوسازی و مدرنیزه کردن بخش‌های مختلف سیستم بانکی کشور وارد مرحله جدیدی شد. مرحله‌ای که طی آن با بهره‌گیری از خدمات و امکانات این بازوی فنی و اجرایی کارآمد، ساختار فرسوده و ناکارآمد سیستم بانکی کشور به تدریج تبدیل به سیستمی امروزی و کارآمد شد. بر اساس شعار این سازمان که همانا پیوند بانکداری و فناوری است، مدیریت دانش این دو حوزه بسیار حساس، مهم می‌نماید و شرکت خدمات انفورماتیک ایران با همکاری مشاوران توسعه آینده، قدم در این راه نهاده است.
شرکت خدمات انفورماتیک در راستای سیاست‌های بانک مرکزی به منظور ایجاد و راه‌اندازی سیستم جامع اتوماسیون بانکی کشور در سال 1372 تاسیس شد. فعالیت و رسالت اصلی شرکت خدمات انفورماتیک، کمک به سیستم بانکی کشور به منظور ایجاد روش‌ها و تجهیز ابزارها برای ارائه خدمات بهتر می‌باشد. 
بطور حتم، اجرای پروژه‌های بی‌شمار در حوزه بانکداری، دانش عظیمی را ایجاد نموده که امروزه می‌توان با بهره گرفتن از آن‌ها مسیرهای توسعه را کوتاه‌تر نمود. در این راستا و به منظور بهره‌گیری از دانش روز و اندیشه متخصصان شرکت در پروژه های بزرگ و بی‌شمار اجرا شده، شرکت خدمات انفورماتیک ایران با همکاری مشاوران توسعه آینده، قدم در راه مدیریت دانش نهاده است.