شرکت ارتباطات زیرساخت


شرکت ارتباطات زیرساخت، یکی از شرکت‌های زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌باشد که در زمینه تامین زیر ساخت‌های ارتباطی مخابرات ایران فعالیت می‌کند. این شرکت به عنوان متولی شبکه مادر مخابراتی در کشور و کارگزار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به منظور اعمال حاکمیت، وظیفه اجرای سوئیچینگ و ارتباطات اپراتورهای مخابراتی را در نقاط حضور و شبکه‌های مربوط بر عهده دارد. هــدف از تشکیل شرکت، مدیریت، ساماندهی، ایجاد، توسعه ،تامین، نظارت، نگهداری وبهره‌برداری شبکه ارتباطات زیرساخت کشور و سرویس‌های ارزش افزوده است که با استفاده از فناوری‌های جدید ارتباطی درقالب طرح‌ها و برنامه‌های مصوب و همچنین کارگزاری شرکت مخابرات ایران (مادرتخصصی) در زمینه نظارت، تصویب طرح‌های جامع مخابراتی و تدوین استانداردها باتصویب مجمع عمومی شرکت تحقق می‌یابد.
مشخص است که جهت تحقق این امور و استفاده حداکثری از تجارب و دانش بدست آمده طی سالیان اخیر، فرآیندهای مدون مدیریت دانش لازم و حیاتی است. بر این اساس و وقوف کامل مدیران، متخصصان و دانشکاران شرکت ارتباطات زیرساخت، طرح جامع مدیریت دانش در قالب طرحی 8 ماهه از ابتدای مردادماه 1394 و با همکاری مشاوران توسعه آینده آغاز شده است.

طرح توسعه رویکرد مدیریت دانش در شرکت ارتباطات زیرساخت

پس از پیاده‌سازی مقدمات اولیه و اجرای طرح جامع، طرح توسعه رویکردهای مدیریت دانش در شرکت ارتباطات زیرساخت با هدف توسعه ابزارها و راهکارها، راه‌اندازی ساختار نظام‌مند برای حمایت و نظارت بر فعالیت‌های مدیریت دانش و اصلاح فرآیندهای شرکت با رویکرد دانشی آغاز شد.
در این طرح فعالیت‌های مختلفی مانند تشکیل ساختار مدیریت دانش و ابلاغ احکام از جانب مدیرعامل شرکت، ورود مدیریت دانش در فرآیندهای شرکت، ارزیابی بلوغ ابتدا و انتهای طرح، تدوین دستورالعمل و اجرای جلسات بازنگری پس از اجرا در 3 پروژه مهم شرکت، مستندسازی تجارب 10 نفر از خبرگان شرکت و برگزاری رویداد تجربه‌گویی سازمانی انجام خواهد شد.

تدوین و تصویب نظام‌نامه مدیریت دانش شرکت ارتباطات زیرساخت

یکی از عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در هر سازمانی، اعتقاد مدیران به موضوع و مشارکت فعال آنان در هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت بر فعالیت‌ها و ایجاد انگیزه در کارکنان می‌باشد. شرکت ارتباطات زیرساخت با علم به این موضوع، در طرح توسعه مدیریت دانش با همکاری شرکت مشاوران توسعه آینده تصمیم گرفت تا نظامنامه جامع مدیریت دانش را تدوین کرده و با تصویب هیئت مدیره، لزوم اجرای آن را خاطر نشان نماید. 
با شروع طرح توسعه مدیریت دانش، اقدامات اجرایی و جلسات متعددی با حوزه‌های مرتبط با مدیریت دانش به منظور تدوین و نهایی‌سازی نظام‌نامه مدیریت دانش در شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان اولویت در دستور کار قرار گرفت. نظام‌نامه جدید مدیریت دانش‌محور بر مبنای موضوعاتی نظیر: ساختار راهبری مدیریت دانش، دستورالعمل رویدادهای تجربه‌گویی، دستورالعمل مستندسازی تجارب بازنشستگان و خبرگان شرکت، دستورالعمل مستندسازی دانش حاصل از اجرای پروژه‌های شرکت، دستورالعمل استخراج دانش حاصل از مأموریت‌های فنی، دستورالعمل ارزیابی و انگیزشی تدوین شده است.
نظام‌نامه مدیریت دانش در تاریخ 9/9/1399 به تصویب هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت رسید و به منظور اجرا به کلیه واحدهای سازمانی ابلاغ و در دسترس تمامی کارکنان قرار گرفت. بررسی و تصویب نظام‌نامه مدیریت دانش در هیئت مدیره، نشان‌دهنده اهمیت مدیریت دانش از نظر مدیران ارشد شرکت، انتقال انتظارات و خواسته‌های آنان در این حوزه به کارکنان و تضمینی برای اجرا و تداوم فعالیت‌های مدیریت دانش در سطح شرکت می‌باشد.

صدور احکام اعضای کمیته مدیریت دانش شرکت ارتباطات زیرساخت

تداوم مدیریت دانش در سازمان، مستلزم ایجاد ساختار مناسب در راستای هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و اجرای راهکارهای مرتبط می‌باشد. شرکت ارتباطات زیرساخت بنابر نیازهای احساس‌شده در این زمینه، ساختار مدیریت دانش را با همکاری شرکت مشاوران توسعه آینده در سه سطح راهبردی، میانی و عملیاتی تدوین و مصوب کرد. 
سطح راهبردی با عنوان شورای راهبری توسعه مدیریت، وظیفه تعیین استراتژی‌ها و اهداف مدیریت دانش در شرکت، تعیین سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های کلان این حوزه را بر عهده خواهد داشت. شورای راهبری توسعه مدیریت، به عنوان یکی از شوراهای تکلیفی و اصلی شرکت محسوب شده و بالاترین و عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری مدیریت دانش درون شرکت خواهد بود و علاوه بر وظایف تکلیفی، وظیفه نظارت راهبردی بر فعالیت های مدیریت دانش در سطح شرکت را نیز بر عهده دارد. شورای راهبری توسعه مدیریت، متشکل از مدیران ارشد شرکت (مدیرعامل و معاونین) عملیاتی می‌باشد.
در سطح میانی، کمیته مدیریت دانش وظیفه برنامه‌ریزی در راستای دستیابی به چشم‌انداز و اهداف و اطمینان از حصول نتایج مورد نظر شورای راهبری توسعه مدیریت را بر عهده دارد. کمیته مدیریت دانش شرکت ارتباطات زیرساخت با حضور مدیران کل واحدها تشکیل شده است. هدایت این کمیته توسط مدیر ارشد دانش با حکم مدیرعامل انجام شده و دبیر آن اداره کل معماری سازمانی می‌باشد.
در سطح عملیاتی نیز مهندسان دانش، فعالیت‌های برنامه‌ریزی‌شده توسط کمیته مدیریت دانش را به عنوان نماینده واحد سازمانی خود به مرحله اجرایی درآورده و گزارش‌ها و بازخوردها را پس از مدتی به کمیته مدیریت دانش ارسال می‌کنند. 

برگزاری اولین رویداد تجربه‌گویی (داستان‌سرایی) سازمانی در شرکت ارتباطات زیرساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت در سال‌های اخیر از نرم‌افزار مدیریت دانش به عنوان ابزار اصلی اشتراک دانش استفاده کرده است. با شروع طرح توسعه مدیریت دانش، ابزارهای دیگری نظیر جلسات کمک همکار، بازنگری پس از اجرای پروژه و داستان‌سرایی (تجربه‌گویی) به عنوان ابزارهای برای گسترش فضاهای یادگیری و به ‌اشتراک‌گذاری دانش به صورت حضوری و چهره‌به‌چهره مورد استفاده قرار گرفتند. 
داستان‌سرایی سازمانی به عنوان ابزار اشتراک دانش با نام "تجربه‌گویی سازمانی" و به نوعی مشابه رویدادهای TED در سطح شرکت مورد استفاده قرار خواهد گرفت. از سوی تیم راهبری مدیریت دانش شرکت مقرر شده‌ است، رویدادهای تجربه‌گویی به صورت فصلی در سطح شرکت برگزار شود و در هر رویداد با توجه به اهمیت و اولویت موضوعات، بین 5 تا 10 نفر از خبرگان شرکت، تجارب خود را برای دیگران بازگو کرده و درس‌آموخته‌های خود را به اشتراک بگذارند.
 

در همین راستا، اولین رویداد تجربه‌گویی سازمانی شرکت ارتباطات زیرساخت در تاریخ 5 خردادماه 1400 با حضور اعضای هیات مدیره، معاونین مدیرعامل و مدیران کل شرکت با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد. در این جلسه، مدیران کل استان‌ها به صورت مجازی و ویدیو کنفرانس در جلسه حضور داشتند و آقای مهندس غدیرپور مدیر ارتباطات زیرساخت استان خوزستان به بیان تجربه سازمانی خود پرداخت. در این جلسه تجربه‌گویی، موضوعات پایداری ارتباطات استان خوزستان و استان‌های همجوار در سیل 1398و اقدامات انجام شده در افزایش پایداری شبکه و مهار بحران آتش سوزی در مرکز PC آبادان (مرکز سوئیچ) اشاره کرد.