توزیع نیروی برق استان فارس


شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با اعتقاد به کیفیت خدمات، اهمیت رضایت مشتری، حمایت از ابتکارات و خلاقیت‌ها در توسعه و بهره‌برداری تاسیسات برق و اتخاذ روش‌های مهندسی و فناوری‌های جدید در جهت بهبود مداوم سیستم‌های توزیع برق و حفاظت از محیط زیست فعالیت می‌کند. در این راستا با توجه به لزوم وجود فرآیندی مدون جهت مدیریت دانش و تجارب بدست آمده در این حوزه و همچنین الگو برداری مناسب از باقی سازمان‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه نیروی کشور،  پیاده‌سازی طرح جامع مدیریت دانش که باعث افزایش بهره‌وری، تسریع در یادگیری، اتخاذ تصمیمات بهتر و سریع‌تر، افزایش توانایی توسعه، تقویت و نوآوری و ایجاد انگیزه در بین کارکنان می‌باشد، در قالب یک پروژه 8 ماهه از خرداد 1396 با همراهی و همگامی مشاوران توسعه آینده آغاز شده است.