شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی


تمام وظایف و مسئولیت‏‌ها معاونت نیروگاه‏‌های سازمان انرژی اتمی ایران از ابتدای سال ۱۳۸۴ به شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه واگذار شد. این شرکت با هدف، سازماندهی و اجرای فعالیت‏‌های دولت در زمینه تولید و توسعه برق هسته‏‌ای، راهبری و انجام فعالیت‏‌های عملیاتی و کارگزاری سازمان انرژی اتمی ایران فعالیت خود را آغاز نمود.
با توجه به تولید انبوهی از تجارب، ایده‏‌ها، دانش‌‏های فنی و مدیریتی در حین کار و در راستای حفظ سرمایه‏‌های غنی دانشی سازمان، شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران پیاده‌‏سازی مدیریت دانش را امری حیاتی برای فعالیت‏‌های خود دانسته و در این مسیر مشاوران توسعه آینده را به‏‌دلیل تجارب گوناگون آن در این زمینه به عنوان مشاور و مجری طرح انتخاب نموده است.

نصب MTAShare۴-۰ در شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران

در راستای ادامه فعالیت های اجرای پروژه پیاده‌سازی طرح جامع مدیریت دانش در "شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران"و پس از استخراج درخت دانشی ،نرم افزار مدیریت دانش MTAShare۴.۰ بر روی سرور این شرکت نصب شد و هم‌زمان با آن کارگاه‌های تخصصی آن نیز در حال برگزاری است. این نسخه  از نرم‌افزار MTAShare مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی سازمانی بوده و در حال حاضر نیز توسط چندین سازمان ایرانی از جمله پتروشیمی رازی، پتروشیمی بندرامام، سازمان نوسازی شهر تهران، شرکت هلدینگ میدکو، راه‌آهن شمال شرق، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، همکاران سیستم و شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی مورد استفاده قرار گرفته است.