پشتیبانی
رزومه مشاوران توسعه آينده
مدیریت دانش چیست؟
درباره ما | ارتباط با ما | همكاري با ما
اخبارمحصولاتكارفرمايانكتابخانهمجله الكترونيكي مطالعات مديريت دانشسايتهاي مرتبطتصاوير

AUDIT (ممیزی) مدیریت دانش در سازمان بر مبنای چه اصولی استوار است؟ آیا استانداردی برای پیاده‌سازی مدیریت دانش تدوین شده است؟


ممیزی دانش اغلب می‌تواند به عنوان اولین فاز مدیریت دانش مطرح گردد و به شکلی به دنبال بررسی میزان سلامت مدیریت دانش در سازمان است. ممیزی دانش شامل بررسی، تحلیل، تفسیر و گزارشی از سیاست‌های دانش و اطلاعات سازمان، ساختار دانش و نحوه جریان دانش در آن است. ممیزی دانش کامل، محیط دانش سازمان، فرآیندهای دانش و چرخه دانش سازمان را بررسی نموده و از سوی دیگر توقعات و انتظارات کارکنان از مدیریت دانش را شناسایی می‌کند. در ممیزی دانش قابلیت‌های سازمان، منابع و دارایی‌ دانشی فعلی آن و فعالیت‌های مدیریت دانش سازمان مورد کنکاش قرار می‌گیرد. به عبارتی سازمان یا واحد مورد ممیزی در می‌یابد در حال حاضر چه نوع دانشی را داراست و با چه مکانیزمی مدیریت می‌شود.

برخی از سئوالاتی که در فرآیند ممیزی دانش مطرح می‌شود عبارتند از:

• آیا ارزش دانش موجود در سازمان – موجود و بالقوه – را می‌دانیم؟
• آیا از جریان‌های دانش در سازمان خود مطلع هستیم؟
• آیا نقشه‌های دانش سازمان را در اختیار داریم؟
• وقتی به مشکلی بر می‌خوریم به چه کسی مراجعه می‌کنیم؟
• چگونه با تهدید از دست دادن نیروهای کلیدی و دانش آن‌ها کنار می‌آییم؟
• آیا سیاست‌های شفاف و مدونی برای مدیریت دانش داریم؟
• کارکنان چگونه دانش و اطلاعات مورد نیاز خود را به دست می‌آورند؟
• موانع به اشتراک گذاری دانش چیست؟
• آیا برای فعالیت‌های دانشی به افراد پاداش می‌دهیم؟ آیا این پاداش‌ها متناسب‌اند؟
• آیا با گسترش سازمان فرآیندهای دانش نیز توسعه یافته‌اند؟

استاندارد مورد توافقی به منظور پیاده‌سازی مدیریت دانش وجود ندارد. صاحب‌نظران حوزه مدیریت دانش بعضا چارچوب‌ها و اصولی را به منظور پیاده‌سازی مدیریت دانش مطرح نموده‌اند. از طرفی برخی سازمان‌ها نیز به ارائه متدولوژی‌هایی به منظور پیاده‌سازی موثر مدیریت دانش پرداخته‌اند. به عنوان مثال APQC از جمله این شرکت‌هاست.

شرکت مشاوران توسعه آینده بر مبنای مطالعات خود 40 راهکار مدیریت دانش که قابلیت اجرا در سازمان‌های ایرانی را دارند، شناسایی نموده است. این راهکارها در طی 5 سال گذشته در حدود 30 سازمان ایرانی بکار گرفته شده‌اند و بومی‌سازی گشته‌اند. تجربیات اجرایی عملیاتی که توسط کارشناسان و متخصصان مدیریت دانش فعال در شرکت مشاوران توسعه آینده شکل گرفته سبب تدوین اولین متدولوژی مدون و ساختارمند مدیریت دانش در ایران را تحت عنوان "طرح جامع پیاده‌سازی مدیریت دانش- KMMP" گشته است. KMMP در حدود 30 سازمان ایرانی پیاده‌سازی شده است. اطلاعات جامع در خصوص این سازمان‌ها و KMMP در لینک‌های ذیل وجود دارد.


http://moshaveran.net/products.aspx
http://moshaveran.net/customers.aspx

درباره ما | ارتباط با ما | اخبار | محصولات | کارفرمایان | کتابخانه | مجله مطالعات مدیریت دانش | پرسشهای متداول | سایتهای مرتبط | تصاوير | همکاری با ما | نقشه سايت