پشتیبانی
رزومه مشاوران توسعه آينده
مدیریت دانش چیست؟
درباره ما | ارتباط با ما | همكاري با ما
اخبارمحصولاتكارفرمايانكتابخانهمجله الكترونيكي مطالعات مديريت دانشسايتهاي مرتبطتصاوير

تآثير پياده سازي مديريت دانش بر بازاريابي چيست؟


مدیریت دانش می تواند از دوجهت بر بازاریابی ها تاثیر بگذارد.
اول؛تاثیر ناشی از وجود حافظه سازمانی درباره بازار و مشتریان وبازاریابی. این حافظه باعث کاهش خطا ها و بهبود عملکردهای بازاریابی می شود.
دوم؛پیاده سازی فرآیند مدیریت دانش مشتری.این فرآیند که تحت عنوان CKM می باشد، باعث بهبود رابطه با مشتریان و جمع آوری دانشهایشان در زمینه محصولات ما می شود.

درباره ما | ارتباط با ما | اخبار | محصولات | کارفرمایان | کتابخانه | مجله مطالعات مدیریت دانش | پرسشهای متداول | سایتهای مرتبط | تصاوير | همکاری با ما | نقشه سايت