پشتیبانی
رزومه مشاوران توسعه آينده
مدیریت دانش چیست؟
درباره ما | ارتباط با ما | همكاري با ما
اخبارمحصولاتكارفرمايانكتابخانهمجله الكترونيكي مطالعات مديريت دانشسايتهاي مرتبطتصاوير

برای مدیریت دانش باید بر کدامیک از رویکردهای سه گانه مدیریت دانش تکیه بیشتری کرد؟ نرم‌افزار، فرهنگ یا ساختار؟


مدیریت دانش یک موضوع چندوجهی است. معمولاً سه یا چهار وجه برای آن برشمرده می‌شود.
فرهنگ در مدیریت دانش اهمیت حیاتی دارد، چراکه تا نیروی انسانی قائل به مفاهیم خلق، توسعه و تسهیم دانش نباشد، KM‌جاری نخواهد شد.
ساختار و قوانین هم مهم است. چون تا زمانی که قوانین حمایتگر و ساختار متناسب در سازمان برای KM‌نباشد، مدیریت دانش به بلوغ نمی‌رسد.
نرم‌افزار اهمیت بالایی دارد. چون بدون اجرای نرم‌افزار نمی‌توان انبوه تعاملات دانشی را هدایت و حمایت نمود.
بنابراین KM‌متوازن و برنده بایستی این سه وجه را بصورت متناسب داشته باشد. به هر میزان که راه‌حل‌های شما در این سه حوزه برای KM در سازمانتان، متنوع، آزمایش شده، بومی و معتبر باشد، نتیجه مدیریت دانش مثبت‌تر خواهد بود.

درباره ما | ارتباط با ما | اخبار | محصولات | کارفرمایان | کتابخانه | مجله مطالعات مدیریت دانش | پرسشهای متداول | سایتهای مرتبط | تصاوير | همکاری با ما | نقشه سايت