پشتیبانی
رزومه مشاوران توسعه آينده
مدیریت دانش چیست؟
درباره ما | ارتباط با ما | همكاري با ما
اخبارمحصولاتكارفرمايانكتابخانهمجله الكترونيكي مطالعات مديريت دانشسايتهاي مرتبطتصاوير

کدام سازمان‌های ایرانی مدیریت دانش را اجرا کرده‌اند؟ موفقیت آنها در چه حد بوده است؟


خوشبختانه در سال‌های اخیر نمونه‌های خوبی از سازمان‌های ایرانی مدیریت دانش را آغاز کرده‌اند. این سازمان‌های درصنایع گوناگون نفت و گاز، دفاع، راه و ترابری، صنایع سنگین، نیرو،‌ بهداشت و درمان، پژوهشی و ... توزیع شده‌اند.
البته برخی از سازمان‌ها همه فرآیندهای مدیریت دانش را اجرا نکرده‌اند و برخی نیز در پایلوت‌هایی اقدام کرده‌اند.
در همین مدت کوتاه نیز نتایج مثبت فراوانی در این سازمان‌ها بدست آمد که می‌توان به "ایجاد گنجینه‌های دانشی گوناگون با قابلیت بازیابی در آینده"،‌" بهبود شاخص‌های مدیریت دانش" ، "نمونه‌های موفق جلوگیری از دوباره کاری‌ها بدلیل استفاده از دانش‌های بانک‌های دانشی بوجود آمده" ، "فرهنگ‌سازی در میان مدیران و بهبود دیدگاه ایشان نسبت به کارشناسان و دانش‌های نهفته در نزد ایشان" ، " افزوده شدن آیتم دانش‌آفرینی به عوامل مؤثر تعلق سازمانی پرسنل " و ... می‌توان اشاره کرد.
برای بررسی دقیق‌تر نمونه‌های موفق مدیریت دانش در ایران با ما تماس بگیرید.

درباره ما | ارتباط با ما | اخبار | محصولات | کارفرمایان | کتابخانه | مجله مطالعات مدیریت دانش | پرسشهای متداول | سایتهای مرتبط | تصاوير | همکاری با ما | نقشه سايت