پشتیبانی
رزومه مشاوران توسعه آينده
مدیریت دانش چیست؟
درباره ما | ارتباط با ما | همكاري با ما
اخبارمحصولاتكارفرمايانمجله الكترونيكي مطالعات مديريت دانشپرسشهاي متداولسايتهاي مرتبطتصاوير

 

Knowledge Management in the Intelligence Enterprise

Preface
Chapter 1 - Knowledge Management and Intelligence
Chapter 2 - The Intelligence Enterprise
Chapter 3 - Knowledge Management Processes
Chapter 4 - The Knowledge-Based Intelligence Organization
Chapter 5 - Principles of Intelligence Analysis and Synthesis
Chapter 6 - The Practice of Intelligence Analysis and Synthesis
Chapter 7 - Knowledge Internalization and Externalization
Chapter 8 - Explicit Knowledge Capture and Combination
Chapter 9 - The Intelligence Enterprise Architecture
Chapter 10 - Knowledge Management Technologies
Index
List of Figures
List of Tables

Edward Waltz - 2003

درباره ما | ارتباط با ما | اخبار | محصولات | کارفرمایان | کتابخانه | مجله مطالعات مدیریت دانش | پرسشهای متداول | سایتهای مرتبط | تصاوير | همکاری با ما | نقشه سايت