پشتیبانی
رزومه مشاوران توسعه آينده
مدیریت دانش چیست؟
درباره ما | ارتباط با ما | همكاري با ما
اخبارمحصولاتكارفرمايانمجله الكترونيكي مطالعات مديريت دانشپرسشهاي متداولسايتهاي مرتبطتصاوير

 

Knowledge Management Strategies

Introduction
Part I - Organization
Chapter 1 - Knowledge Sources
Chapter 2 - Organizational Barriers
Part II - Process
Chapter 3 - Product Design
Chapter 4 - Customer Management
Chapter 5 - Employee Management
Chapter 6 - Business Planning
Part III - Technology
Chapter 7 - Digital Dashboard
Chapter 8 - Microsoft Exchange Web Storage System
Chapter 9 - Wireless Solutions
Chapter 10 - Intelligent Interfaces
Part IV - Appendix
Appendix - Technology Roadmap
Glossary
Index
List of Figures
List of Sidebars

Jerry Honeycutt - 2000

درباره ما | ارتباط با ما | اخبار | محصولات | کارفرمایان | کتابخانه | مجله مطالعات مدیریت دانش | پرسشهای متداول | سایتهای مرتبط | تصاوير | همکاری با ما | نقشه سايت