پشتیبانی
رزومه مشاوران توسعه آينده
مدیریت دانش چیست؟
درباره ما | ارتباط با ما | همكاري با ما
اخبارمحصولاتكارفرمايانمجله الكترونيكي مطالعات مديريت دانشپرسشهاي متداولسايتهاي مرتبطتصاوير

 

Knowledge Management In The Internet Economy

Executive Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
From a Tidal Wave of Data to
a Manageable Stream of Knowledge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Solution: Knowledge Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Knowledge Management Tools and Solutions . . . . . . . . . . . . 5
Knowledge Management at Intel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Next-Generation Knowledge Management:
Integrated, Customizable Suites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Strategies for Knowledge Management Success. . . . . . . . . . 9
Deploying Knowledge Management Technologies:
A Balanced Information Infrastructure . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Investing in Knowledge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Intel group - 2001

درباره ما | ارتباط با ما | اخبار | محصولات | کارفرمایان | کتابخانه | مجله مطالعات مدیریت دانش | پرسشهای متداول | سایتهای مرتبط | تصاوير | همکاری با ما | نقشه سايت