پشتیبانی
رزومه مشاوران توسعه آينده
مدیریت دانش چیست؟
درباره ما | ارتباط با ما | همكاري با ما
اخبارمحصولاتكارفرمايانمجله الكترونيكي مطالعات مديريت دانشپرسشهاي متداولسايتهاي مرتبطتصاوير

 

Knowledge Management-KPMG report

1 Executive summary
5 Introduction and methodology
6 Current state of knowledge management
7 Cost of ignoring human knowledge
8 Failure to store critical knowledge effectively
11 Failure to exploit technological infrastructure
12 Need for vision and strategy
16 Investing in knowledge
18 Full benefits for early adopters of knowledge
management
20 The future
Knowledge Management Research Report 1998 1
Knowledge

- 1998

درباره ما | ارتباط با ما | اخبار | محصولات | کارفرمایان | کتابخانه | مجله مطالعات مدیریت دانش | پرسشهای متداول | سایتهای مرتبط | تصاوير | همکاری با ما | نقشه سايت