پشتیبانی
رزومه مشاوران توسعه آينده
مدیریت دانش چیست؟
درباره ما | ارتباط با ما | همكاري با ما
اخبارمحصولاتكارفرمايانمجله الكترونيكي مطالعات مديريت دانشپرسشهاي متداولسايتهاي مرتبطتصاوير

 

Knowledge Networks - Innovation through Communities of Practice

SECTION I: COMMUNITIES OF PRACTICE
Chapter I
Understanding the Benefits and Impact of Communities of Practice ......... 1
Michael A. Fontaine, IBM Institute for Business Value, USA
David R. Millen, IBM Research Collaborative User Experience
Group, USA
Chapter II
Overcoming Knowledge Barriers with Communities of Practice:
Lessons Learned Through Practical Experience ....................................14
Eric L. Lesser, IBM Institute for Business Value, USA
Michael A. Fontaine, IBM Institute for Business Value, USA
Chapter III
Cultivating a Community of Practice Between Business and IT ..........24
Valerie A. Martin, Brunel University, United Kingdom
Tally Hatzakis, Brunel University, United Kingdom
Mark Lycett, Brunel University, United Kingdom
Chapter IV
The Paradox of Communities of Practice: Knowledge Sharing
Between Communities ................................................................................36
Donald Hislop, University of Sheffield, United Kingdom
SECTION II: COMMUNITIES OF PRACTICE AND KNOWLEDGE MANAGEMENT
Chapter V
Investigating the Influence that Media Richness has on Learning in
a Community of Practice: A Case Study at Øresund Bridge .................47
Andrew Schenkel, Stockholm School of Economics, Sweden
Chapter VI
CoPs for Cops: Managing and Creating Knowledge through
Networked Expertise ...................................................................................58
Maarten de Laat, University of Nijmegen and Utrecht University,
The Netherlands
Wim Broer, Police Education and Knowledge Centre,
The Netherlands
Chapter VII
Communities of Practice in the Royal National Lifeboat Institution ........70
Roger Kolbotn, Directorate for Civil Protection and Emergency
Planning, Norway
Chapter VIII
Innoversity in Communities of Practice....................................................79
Susanne Justesen, Innoversity Network, Denmark
Chapter IX
User Networks as Sources of Innovation .................................................96
Anders Lundkvist, Stockholm University School of Business,
Sweden
Chapter X
Building Customer Communities of Practice for Business Value:
Success Factors Profiled from Saba Software and Other Case
Studies ......................................................................................................... 106
Brook Manville, Saba Software, USA
SECTION III: COMMUNITY OF PRACTICE DEVELOPMENT
Chapter XI
Creating a Multi-Company Community of Practice for Chief
Information Officers .................................................................................. 125
John Moran, Global Gateways, Inc., USA
Lee Weimer, Weimer Collaborative, USA
Chapter XII
Viable Communities within Organizational Contexts: Creating and
Sustaining Viability in Communities of Practice at Siemens AG ........ 133
Benjamin Frost, Siemens AG, Germany
Stefan Schoen, Siemens AG, Germany
Chapter XIII
Best Practices: Developing Communities that Provide Business
Value ............................................................................................................ 142
Wesley C. Vestal, American Productivity & Quality Center, USA
Kimberly Lopez, American Productivity & Quality Center, USA
Chapter XIV
Building Sustainable Communities of Practice ..................................... 150
Bronwyn Stuckey, The University of Wollongong, Australia
John D. Smith, Learning Alliances, USA
Chapter XV
How Information Technologies Can Help Build and Sustain an
Organization’s CoP: Spanning the Socio-Technical Divide? .............. 165
Laurence Lock Lee, Computer Sciences Corporation, Australia
Mark Neff, Computer Sciences Corporation, USA
Chapter XVI
Building a Community of Practice: Technological and Social
Implications for a Distributed Team ....................................................... 184
Pete Bradshaw, Anglia Polytechnic University, United Kingdom
Stephen Powell, Anglia Polytechnic University, United Kingdom
Ian Terrell, Anglia Polytechnic University, United Kingdom
Chapter XVII
Facilitator Toolkit for Building and Sustaining Virtual Communities
of Practice ................................................................................................... 202
Lisa Kimball, Group Jazz, USA
Amy Ladd, Group Jazz, USA
Chapter XVIII
The Use of Intranets: The Missing Link Between Communities of
Practice and Networks of Practice? ........................................................ 216
Emmanuelle Vaast, Long Island University, USA
SECTION IV: MOVING COPS FORWARD
Chapter XIX
Extending Richness with Reach: Participation and Knowledge
Exchange in Electronic Networks of Practice ...................................... 230
Robin Teigland, Stockholm School of Economics, Sweden
Molly McLure Wasko, Florida State University, USA
Chapter XX
Trusting the Knowledge of Large Online Communities: Strategies
for Leading from Behind .......................................................................... 243
John S. Storck, Boston University School of Management, USA
Lauren E. Storck, Boston University, USA
Chapter XXI
Double Agents: Visible and Invisible Work in an Online Community
of Practice ................................................................................................... 256
Elisabeth Davenport, Napier University, United Kingdom
Chapter XXII
Cultivating a Public Sector Knowledge Management Community of
Practice ........................................................................................................ 267
Shawn Callahan, IBM Cynefin Centre for Organizational
Complexity, Australia
Chapter XXIII
Click Connect and Coalesce for NGOs: Exploring the Intersection
Between Online Networks, CoPs, and Events ..................................... 282
Nancy White, Full Circle Associates, USA
Chapter XXIV
Where Did That Community Go? Communities of Practice That
“Disappear” ................................................................................................ 295
Patricia Gongla, IBM Global Services, USA
Christine R. Rizzuto, NY Software Industry Association and
Project Management Institute, USA
Glossary....................................................................................................... 308
About the Editors ...................................................................................... 315
About the Authors ..................................................................................... 317
Index ............................................................................................................ 328

Hildreth and Kimble - 2004

درباره ما | ارتباط با ما | اخبار | محصولات | کارفرمایان | کتابخانه | مجله مطالعات مدیریت دانش | پرسشهای متداول | سایتهای مرتبط | تصاوير | همکاری با ما | نقشه سايت