پشتیبانی
رزومه مشاوران توسعه آينده
مدیریت دانش چیست؟
درباره ما | ارتباط با ما | همكاري با ما
اخبارمحصولاتكارفرمايانمجله الكترونيكي مطالعات مديريت دانشپرسشهاي متداولسايتهاي مرتبطتصاوير

 

e-Human Resources Management: Managing Knowledge People

Preface ................................................................................................. vii
SECTION I: THE CUTTING-EDGE IN HRM
Chapter I.
Web-Based Organizing in Traditional Brick-and-Mortar Companies:
The Impact on HR ................................................................................. 1
Jaap Paauwe, Erasmus University Rotterdam, The Netherlands
Elaine Farndale, Erasmus University Rotterdam, The Netherlands
Roger Williams, Erasmus University Rotterdam, The Netherlands
Chapter II.
Integrating Handheld Computer Technology into HR Research and
Practice ................................................................................................. 31
Scott A. Davies, Hogan Assessment Systems, USA
Robert F. Calderَn, Caliber Associates, Inc., USA
Chapter III.
Social Network Mapping Software: New Frontiers in HRM ............ 68
Mousumi Bhattacharya, Fairfield University, USA
Christopher Huntley, Fairfield University, USA
SECTION II: REDESIGNING HR ADMINISTRATIVE PROCESSES
Chapter IV.
E-Recruiting: Categories and Analysis of Fortune 100 Career
Web Sites ............................................................................................. 86
In Lee, Western Illinois University, USA
Chapter V.
Employee Self-Service HR Portal Case Study: Access, Content,
& Application ..................................................................................... 101
Andrew Stein, Victoria University, Australia
Paul Hawking, Victoria University, Australia
Chapter VI.
Human Resource Portals and the Protean Career: A Three-Factor
Model ................................................................................................. 122
Constant D. Beugré, Delaware State University, USA
SECTION III: E-LEARNING STRATEGIES
Chapter VII.
Keeping Up with the Corporate University: Resources for HRM
Faculty and Practitioners ................................................................... 144
Pamela D. Sherer, Providence College, USA
Timothy Shea, University of Massachusetts Dartmouth, USA
Chapter VIII.
E-Learning Strategies of Italian Companies .................................... 171
Anna Comacchio, University of Ca’ Foscari, Italy
Annachiara Scapolan, University of Ca’ Foscari, Italy
SECTION IV: MANAGING IT AND ORGANIZATIONAL CHANGES
Chapter IX.
Is Organizational e-Democracy Inevitable? The Impact of
Information Technologies on Communication Effectiveness .......... 206
Bernadette M. Watson, University of Queensland, Australia
Gavin M. Schwarz, University of New South Wales, Australia
Elizabeth Jones, Griffith University, Australia
Chapter X.
Managing and Practicing OD in an IT Environment: A Structured
Approach to Developing IT Project Teams ...................................... 236
Joseph Logan, AstraZeneca Pharmaceuticals, USA
About the Authors .............................................................................. 269
Index ................................................................................................... 276

Teresa Torres - 2005

درباره ما | ارتباط با ما | اخبار | محصولات | کارفرمایان | کتابخانه | مجله مطالعات مدیریت دانش | پرسشهای متداول | سایتهای مرتبط | تصاوير | همکاری با ما | نقشه سايت