پشتیبانی
رزومه مشاوران توسعه آينده
مدیریت دانش چیست؟
درباره ما | ارتباط با ما | همكاري با ما
اخبارمحصولاتكارفرمايانمجله الكترونيكي مطالعات مديريت دانشپرسشهاي متداولسايتهاي مرتبطتصاوير

 

Knowledge Management in Medium-Sized Software Consulting Companies

Abstract iii
Acknowledgements vii
CHAPTER 1 Introduction 1
1.1 Problem Outline 2
1.2 Claimed Contributions 3
1.3 Chosen Research Strategy 6
1.4 Research Context 7
1.5 Scope 8
1.6 Structure of the Thesis 9
CHAPTER 2 Software Development; Problems and Remedies 11
2.1 Software development 11
2.2 Problems in Software Engineering: Overruns
and Unfulfilled Requirements 13
2.3 Suggested Solutions: Is There A Silver Bullet?15
2.4 Knowledge Management and Learning
Organisations 20
2.5 Research Methods in Software Engineering 24
CHAPTER 3 Knowledge Management 29
3.1 What is Knowledge? 29
3.2 Learning 31
Contents
xii
3.3 What is Knowledge Management? 36
3.4 Case Studies of Knowledge Management in
Software Engineering 48
CHAPTER 4 Research Goals, Method and Design 55
4.1 Research Goals 55
4.2 Research Process and Methods 58
4.3 Validity Considerations 65
4.4 Ethical considerations 66
CHAPTER 5 Empirical Investigation 69
5.1 Prestudy: Four Codification Initiatives 69
5.2 Main Study: Alpha and Beta 72
5.3 Usage of Knowledge Management Tools in
Alpha and Beta 78
CHAPTER 6 Discussion and Analysis 99
6.1 Knowledge Management Case Studies from
the Literature 100
6.2 Success Factors in Codification Initiatives 103
6.3 Knowledge Transfer by Intranet-Tools 108
6.4 Comparison of the Different Studies 114
6.5 Empirical Investigations in Relation
to Theory 117
6.6 What is Special for Medium-
Sized Companies? 119
CHAPTER 7 Conclusion and Further Work 121
7.1 Conclusions from the Literature Study 121
7.2 Conclusions from the Prestudy 122
7.3 Conclusions from the Main Study 124
7.4 Implications of our Findings 125
7.5 Evaluation 126
7.6 Further Work 126
APPENDIX A Interview Guides 129
A.1 Questions for developers: 129
A.2 Questions for process owner for knowledge
management: 131
A.3 Questions for management: 132
A.4 Questions for knowledge sharers
of the month: 133
APPENDIX B Processed Usage Logs 137
APPENDIX C Selected Papers 143
C.1 A Survey of Case Studies of the Use of Knowledge
Management in Software Engineering 145
xiii
C.2 Managing Hard Skills: Findings from Practical
Tool Use in a Software Consulting Company 174
C.3 Postmortem: Never leave a project without it 179
C.4 Knowledge Management Systems as a Feedback
Mechanism in Software Development Processes: A
Search for Success Criteria 185
C.5 Augmenting Experience Reports with Lightweight
Postmortem Reviews 199
C.6 Skills Management as Knowledge Technology in a
Software Consultancy Company 215
Index 223
References 225

Torgeir Dingsøyr - 2002

درباره ما | ارتباط با ما | اخبار | محصولات | کارفرمایان | کتابخانه | مجله مطالعات مدیریت دانش | پرسشهای متداول | سایتهای مرتبط | تصاوير | همکاری با ما | نقشه سايت