پشتیبانی
رزومه مشاوران توسعه آينده
مدیریت دانش چیست؟
درباره ما | ارتباط با ما | همكاري با ما
اخباركارفرمايانكتابخانهمجله الكترونيكي مطالعات مديريت دانشپرسشهاي متداولسايتهاي مرتبطتصاوير

محصولات

نرم افزار 1.2 MTANet

سیستم‌های مدیریت دانش در برخی سازمان‌ها، به دلیل گستردگی کاریشان، صرفاً به دانشکاران درون سازمان محدود نمی‌شود.
بنابراین بایستی سیستم‌های مدیریت دانش شبکه‌ای طراحی شود که علاوه بر پوشش دانش داخلی سازمان، دانش‌های خارجی را هم پوشش دهد.
MTA-NET جزء محدود نرم‌افزارهای شبکه دانش در جهان با همین هدف است.
MTA-NET علاوه بر پوشش زیر سیستم‌های MTA-Share که پوشش‌دهنده‌ی دانش‌های درون سازمان است توانایی ایجاد یک شبکه دانشی برون‌سازمانی را دارد که طی آن خبرگان برون‌سازمان، دانش‌های برون‌سازمانی و مستندات دانش‌برون‌سازمانی مدیریت می‌شوند و شبکه‌ای از یک دانش خاص تشکیل می‌شود.
MTA-NET سابقه پیاده‌سازی سازمان‌های ایرانی را دارد و علاوه بر زیرسیستم‌های MTA-Share‌ دارای زیر سیستم‌هایی همچون "عضویت پویا" ، "ارزیابی دانشکاران"،‌ " شبکه مستندات دانشی "، "پروفایل‌های دانشی " و ... می‌باشد.

درباره ما | ارتباط با ما | اخبار | محصولات | کارفرمایان | کتابخانه | مجله مطالعات مدیریت دانش | پرسشهای متداول | سایتهای مرتبط | تصاوير | همکاری با ما | نقشه سايت