پشتیبانی
رزومه مشاوران توسعه آينده
مدیریت دانش چیست؟
درباره ما | ارتباط با ما | همكاري با ما
محصولاتكارفرمايانكتابخانهمجله الكترونيكي مطالعات مديريت دانشپرسشهاي متداولسايتهاي مرتبطتصاوير

اخبار

استخراج دانش ده خبره برگزیده شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

در راستای حفظ و حراست از درس‌آموخته‌های ارزشمند سازمانی و هم‌گام با فرآیند کسب دانش از طریق نرم‌افزار جامع مدیریت دانش در شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان، طرح استخراج دانش ده خبره برتر و در آستانه بازنشستگی این شرکت با نظر مدیران محترم و شورای راهبری مدیریت دانش کلید خورد. در این طرح با بهره‌گیری از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته اقدام به استخراج بسته‌های دانشی ارزشمند حاصل از تجربیات خبرگان در آستانه بازنشستگی شد و از خروج بخش زیادی از درس‌آموخته‌های سازمانی جلوگیری بعمل آمد. همچنین به منظور توسعه و غنی‌سازی بسته‌های دانشی ثبت شده در نرم‌افزار مدیریت دانش، انجمن‌های خبرگی با رویکرد تعمیق دانش تشکیل و راهبری شدند. هر یک از انجمن‌های خبرگی در حوزه تخصصی خود به بررسی بسته‌های دانشی مرتبط پرداخته و با استفاده از خرد جمعی به غنی‌سازی آن‌ها و بروزآوری رویه‌های سازمانی بر اساس دانش جدید می‌پردازد.


1112 (2).gif
 

1112 (1).gif

دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷

درباره ما | ارتباط با ما | اخبار | محصولات | کارفرمایان | کتابخانه | مجله مطالعات مدیریت دانش | پرسشهای متداول | سایتهای مرتبط | تصاوير | همکاری با ما | نقشه سايت