پشتیبانی
رزومه مشاوران توسعه آينده
مدیریت دانش چیست؟
درباره ما | ارتباط با ما | همكاري با ما
اخبارمحصولاتكارفرمايانكتابخانهپرسشهاي متداولسايتهاي مرتبطتصاوير

مجله الكترونيكي مطالعات مديريت دانش

ارتباط بین مدیریت دانش و شایستگی‌های محوری در شرکت‌های تولید انرژی الکتریکی
ارتباط بین مدیریت دانش و شایستگی‌های محوری در شرکت‌های تولید انرژی الکتریکیفرید مظفری
مدیر توسعة محصول• آنالیز SWOT بر مدیریت دانش در شرکت‌های تولید انرژی الکتریکی
شرکت‌های تولید انرژی الکتریکی، به صنایع انرژی‌بر تعلق دارند، بنابراین تمامی فرآیندهای این شرکت‌ها با مدیریت دانش همراهی می‌نماید. در حال حاضر مدیریت دانش در شرکت‌های تولید انرژی الکتریکی در مراحل ابتدایی خود به سر می‌برد و سیستم "از تئوری به عمل سیستماتیک" شکل نگرفته است. پلتفرم مدیریت دانش بایستی بر روی شرایط مبتنی بر اطلاعات گذشته بنا گردد، که منجر به کار زیاد به منظور برقراری ارتباط آن با دشواری‌های فنی و موضوعات دیگر می‌باشد. به وسیله تحلیل SWOT، می‌توان با مزایا و چالش‌های این شرکت‌ها در پیاده‌سازی مدیریت دانش آشنا شد و برای آن‌ها برنامه‌ریزی کرد.


در راستای پیاده‌سازی مدیریت دانش، فرصت‌ها و نقاط قوتی برای شرکت‌های تولید انرژی شناسایی می‌شود. بنابراین آن‌ها بایستی استراتژی مدیریت دانش مثبت و سیستماتیک را اتخاذ نموده و یکپارچگی بین دانش درونی و بیرونی به منظور به‌کارگیری سیستم دانش مناسب برای خود را افزایش دهند. بنابراین آنان بایستی به طور مستمر نوآوری داشته و به منظور باقی ماندن در بازار رقابتی، خود را با زمان همگام نمایند. به همین منوال، تعدادی چالش و نقاط ضعف نیز شناسایی گردید که بایستی به صورت ویژه بر روی آن متمرکز شد. بنابراین اقدامات متقابل زیادی بایستی برای ارتقاء منافع حاصل از مدیریت دانش و تأثیر آن بر شایستگی‌های محوری شرکت انجام گیرد.


پیشنهاداتی برای ارتقاء شایستگی‌های محوری شرکت‌های تولید انرژی الکتریکی بر اساس مدیریت دانش

• ساختن سازمان یادگیرنده برای مدیریت دانش

به منظور سازگاری با اقتصاد دانشی و اقتصاد کربن کمتر، شرکت‌های تولید انرژی الکتریکی نیاز به تغییر جهت به سمت سازمان یادگیرنده داشته و کارکنان آن به مطالعه مستمر در خصوص محصولات و فرآیندهای شرکت نیاز دارند. آنان بایستی به صورت سیستماتیک دانش را نو نموده، ارتباط دانشی و تسهیم دانش را تقویت کرده، انتقال دانش را تسریع کرده، نفوذ و کاربرد دانش را بیشتر نموده، مثبت‌اندیشی کارکنان را تقویت کرده، خلاقیت و نوآوری را تشویق و حمایت کرده و  سطح تکنولوژی و مدیریتی خود را بهبود دهند. علاوه بر این موارد، این شرکت‌ها بایستی دپارتمان مدیریت دانش را راه‌اندازی نمایند و یک مدیر ارشد دانشی نیز منصوب کنند و این دپارتمان و مدیر، با حقوق و وظایف مشخص، وقف کار شوند.• بهبود پایگاه دانش شرکت‌های تولید انرژی الکتریکی

ایجاد پایگاه دانش شرکت‌های تولید انرژی به نفع مدیریت دانش و کاربرد آن می‌باشد. بر اساس مدل رقابتی پورتر، قدرت چانه‌زنی تأمین‌کنندگان، قدرت چانه‌زنی خریداران، و رقبای داخلی به شدت شایستگی‌های محوری شرکت‌های تولید انرژی الکتریکی را تهدید می‌کنند. بنابراین، دپارتمان مدیریت دانش می‌تواند به ترتیب پایگاه دانش مربوطه را ایجاد نمایند. آن‌ها می‌توانند پایگاه دانش تأمین‌کنندگان را به منظور ذخیره کردن وضعیت منابع زغالسنگ تمامی تأمین‌کنندگان را تشکیل داده و این کار باعث می‌شود تا در زمان خرید زغالسنگ با جستجو در این منابع بتوان بهترین تأمین‌کننده را انتخاب نمود. از این طریق آن‌ها می‌توانند به سادگی هزینه‌های زغالسنگ را تا مقدار زیادی کاهش داده و سود سازمان‌ها را افزایش دهند. آن‌ها می‌توانند پایگاه دانش مشتریان را ایجاد نموده که در آن روش‌های پیش‌بینی پیشرفته و متفاوت، مصرف قبلی برق منطقه‌ای و شرکت‌های شبکه‌های منطقه‌ای، ذخیره خواهد شد. آن‌ها همچنین می‌توانند پایگاه دانش شرکت‌های تولید انرژی الکتریکی (مغناطیسی) در راستای کسب و ذخیره‌سازی دانش مدیریتی، حفاظت از محیط زیست و محصولات (مانند الکتریکی، موتور بخار، بویلر، سوخت، حذف خاکستر، شیمیایی، آزمایشگاه گرما، مکانیزم مدیریت شرکت، مکانیزم شبیه‌سازی و...) را ایجاد نمایند.• بهبود سطح دانش کارکنان و منابع انسانی
افراد، موضوع مدیریت دانش می‌باشند. در فرآیند مدیریت دانش، تمامی مراحل شامل جمع‌آوری، پردازش، به‌کارگیری و نوآوری دانش توسط افراد انجام می‌گیرد. درصورت عدم مشارکت فعال کارکنان در فرآیند مدیریت دانش، پیاده‌سازی آن با مشکل روبه‌رو خواهد شد. به عنوان مهیاکننده و استفاده کننده نهایی از دانش، بهبود کیفیت کارکنان موجب  افزایش سطح مدیریت دانش، و در نهایت ارتقاء شایستگی‌های محوری شرکت‌ها می‌گردد. برای ارزیابی سطح دانش کارکنان و به منظور آگاهی از وضعیت موجود و مواجهه دانشی با مشکلات موجود از روش‌های متفاوتی استفاده می‌شود. آنان می‌توانند کارکنان باکیفیت را از طریق استخدام و توسعه مدل‌های مختلف آموزش و بهبود سیستم شبیه‌سازی به منظور افزایش سطح کلی دانش کارکنان، در اختیار بگیرند.• ایجاد فرهنگ سازمانی مناسب برای تسهیم دانش
فرهنگ سازمانی به نوعی نشان‌دهنده شایستگی‌های محوری شرکت و پایه و اساس مدیریت دانش می‌باشد. تسهیم دانش و نوآوری، فاکتورهای کلیدی در شایستگی‌های محوری شرکت‌های تولید انرژی الکتریکی می‌باشند. به دلیل پیچیدگی دانش، محیط فرهنگی سنتی گذشته بایستی به مدیریت دانش اختیاری تغییر شکل دهد. آن‌ها باید با حمایت از خلق و تسهیم دانش، ساخت محیط همکاری متقابل و اعتماد، ارزیابی دستاوردهای علمی، مکانیزم شبیه‌سازی، ایجاد انگیزه و نگاه مثبت کارکنان به نوآوری دانش، ساخت محیط فرهنگی مناسب برای تسهیم دانش ضمنی و مدیریت علمی، دانش‌ ضمنی را فراهم آورند.
نتیجه‌گیری


شرکت‌های تولید انرژی الکتریکی به منظور حفظ توسعه پایدار در محیط بازار به شدت رقابتی، بایستی عمیقاً از محیط بازار یاد گرفته و شایستگی محوری منحصر به فردی ایجاد نمایند. بسیاری از این شرکت‌ها بر این باورند که که دانش پایه و اساس مزیت رقابتی آنان می‌باشد. ایجاد و ارتقاء شایستگی‌های محوری سازمانی به مدیریت دانش اثربخش وابسته است. بنابراین، تحلیل محیط بازار، تحلیل SWOT بر مدیریت دانش، و پیشنهاداتی که در مقاله حاضر ارائه گردیده است موجب ارتقاء شایستگی‌های محوری با مدیریت دانش در شرکت‌های تولید انرژی خواهد شد.Processes of the Effects of Knowledge Management on Core Competitiveness of Power Generating.png


شکل 1: تأثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر شایستگی‌های محوری در شرکت‌های تولیدکننده انرژی الکتریکیمدل رقابتی پورتر.png


شکل 2: مدل رقابتی پورتر
جدول 1: آنالیز SWOT مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدکننده انرژی الکتریکیSWOT Analysis on Knowledge Management in Power Generating Enterprises.png

 


درباره ما | ارتباط با ما | اخبار | محصولات | کارفرمایان | کتابخانه | مجله مطالعات مدیریت دانش | پرسشهای متداول | سایتهای مرتبط | تصاوير | همکاری با ما | نقشه سايت