پشتیبانی
رزومه مشاوران توسعه آينده
مدیریت دانش چیست؟
درباره ما | ارتباط با ما | همكاري با ما
اخبارمحصولاتكارفرمايانكتابخانهپرسشهاي متداولسايتهاي مرتبطتصاوير

مجله الكترونيكي مطالعات مديريت دانش

مدیریت دانش و نوآوری در صنعت تولید برق توسط توربین‌های بادی
مدیریت دانش و نوآوری در صنعت تولید برق توسط توربین‌های بادیمأخذ: Jönköping International Business School, Sweden, June 2010
ارژنگ یزدی/ کارشناس مدیریت دانش / مشاوران توسعه آینده
1- مقدمه


ارتباط قابل ملاحظه‌ای بین صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر و نوآوری در محیط زیست وجود دارد. ظهور بحران نفت و برخی مباحث مطرح شده در انجمن‌ها دربارة اثرات زیست‌محیطی سوخت‌های فسیلی، علاقه‌مندی به انرژی‌های تجدیدپذیر به خصوص انرژی باد را دامن زده است. از اواخر دهة 1990 به بعد، هدف صنایع تولید برق بادی در درجة اول بر افزایش عرضه متمرکز شده و علاقه‌مندی کمتری نسبت به تحولات فناورانه و نوآوری در این صنعت نشان می‌دهد. صنعت برق بادی نمایندة یک صنعت در حال رشد با تکنولوژی متوسط است که در درجة اول بر حوزه‌های دانش اروپایی نظیر مهندسی مکانیک و تغییرات فناوری حاصل از ترکیب علوم نرم‌افزار با ایرودینامیک استوار است. کشورهای مختلف اروپایی تلاش کرده‌اند که تکنولوژی توربین‌های بادی را به دست آورند؛ به عنوان مثال سوئد در اوایل دهة 1980 صنعت بزرگترین توربین‌های بادی در بازار جهانی را به خود اختصاص داد، هرچند که در تصاحب بازار داخلی ناموفق بود. در نتیجه سوئد، دانمارک و برخی دیگر از کشورها شروع به ساخت توربین بادی بزرگ (1 مگاوات) همچون توربین‌های نسل GROWIAN نمودند. ساخت این نوع از توربین‌های بادی نوآورانه، در ابتدا به علت نقص در دانش فنی رها شده بود. این نتیجه ما را به پیگیری نقش نوآوری در شرکت‌های تولید برق بادی از طریق مدیریت دانش رهنمون می‌سازد.


حساسیت‌های زیست‌محیطی باعث شده که تعداد قابل توجهی از موافقت‌نامه‌ها بین کشورها برای مقابله با معضل انرژی و ملاحظات زیست‌محیطی به وجود آید. کمیسیون اروپا در هدف‌گذاری خود تصمیم دارد که حداقل 20 درصد از تقاضا برای انرژی تا سال 2020 را توسط منابع انرژی تجدیدپذیر جبران نماید و تنها منبعی که بیشترین توان را در تحقق این هدف دارد، نیروی باد است. این ملاحظات و نیز پیشرفت‌های تکنولوژیکی منجر به رشد سریع در صنعت انرژی باد گردید. رشد سریع اخیر در تولید انرژی الکتریکی بادی که ناشی از پیشرفت‌های فنی و صنعتی است، نشان می‌دهد که نیروی باد باید به عنوان یکی از منابع اصلی داخلی برای تولید برق در اتحادیة اروپا دیده شود. علی‌رغم پیشرفت‌های اخیر، برخی چالش‌ها در زمینة تقاضا وجود دارد که شرکت‌های تولیدکنندة برق به منظور برخورداری از مزایای رشد در صنعت انرژی برق بادی، باید بر آن‌ها فائق آیند. با توجه به مشکلاتی که بر سر راه شرکت‌های تولید نیروی برق بادی وجود دارد، در این مقاله در صدد هستیم تا از مدیریت دانش به عنوان ابزاری جهت یافتن راه‌حل‌های مناسب در مورد مشکلات فعلی و آیندة صنعت برق بادی استفاده نماییم. این مقاله در دو بخش تئوری و یافته‌های تجربی بر مدیریت دانش تمرکز می‌نماید و نشان می‌دهد شرکت‌هایی که با آن‌ها مصاحبه شده، چگونه دانش خود را مدیریت می‌نمایند و امکانات توسعة بیشتر در آینده را نیز بررسی می‌کند. این واقعیت که صنایع توربین‌های بادی از لحاظ صرفه‌جویی در هزینه بسیار رقابت‌پذیر است، باعث می‌شود که این صنعت به یکی از جذاب‌ترین گزینه‌های انتخابی در صنایع انرژی‌های تجدیدپذیر تبدیل شود. با وجود این جذابیت، ظرفیت انرژی بادی به همان اندازه که رقابت‌پذیر است، قابل توزیع و پراکنده نیست. کشورهایی نظیر انگلستان، اسپانیا، ترکیه، آمریکا و سوئد، مستعد استفاده از انرژی‌های بادی هستند؛ اما ظرفیت تولید آن‌ها متفاوت است.

1-1- اهدافاهداف برگزیده شده در این مقاله، بررسی چگونگی پذیرش مدیریت دانش و تأثیر آن بر نوآوری از طریق مطالعة موردی صنعت توربین‌های بادی می‌باشد. سیستم‌های نوآورانه و مدیریت دانش دو موضوع مهم در عرصة نوآوری است که تا حد زیادی توسط دانشمندان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مزیت‌های رقابتی که از طریق مدیریت دانش به‌دست می‌آید، مستلزم ایجاد نوآوری است. از طرف دیگر، علاقه‌مندی نوظهوری در خصوص ارتباط میان صنایع انرژی تجدیدپذیر و نوآوری در محیط‌زیست مشاهده می‌گردد. در نتیجه نیاز است که با دقت بیشتری به نقش مدیریت دانش در شرکت‌های سازندة توربین‌های بادی نگاه کرد و بررسی شود که چگونه نوآوری توسط یک مدیریت دانش موفق، ترغیب می‌شود و چگونه این فرآیند باعث ایجاد مزیت رقابتی در صنعت برق بادی می‌گردد. با توجه به اهداف، سؤالات پژوهشی زیر حاصل می‌گردد.1-2- سؤالات مورد مطالعه
  چگونه مدیریت دانش منجر به ایجاد مزیت رقابتی در یک شرکت تولیدی برق بادی می‌گردد.
  چگونه می‌توان به کمک مدیریت دانش، نوآوری را در یک شرکت برق بادی فعال نمود.
  صنعت برق بادی به منظور نوآوری چگونه می‌تواند به طور مؤثر از دانش استفاده نماید و مدیریت دانش در کدام قسمت‌ها نیاز به بهبود دارد.


نیاز روزافزونی به برجسته‌سازی اقدامات مدیریت دانش و یافتن روش‌هایی برای فعال‌کردن خلق دانش جدید به چشم می‌خورد که فرآیند نوآوری در سازمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همان‌طور که لوئیس (2007) نتیجه می‌گیرد، سیستم‌های مدیریت دانش در فرآیند خلق دانش مشارکت می‌کنند و اجازه می‌دهند تا نوآوری در فناوری‌های بادی در سراسر جهان گسترش یابد.
2- روش‌شناسی تحقیق


همان‌گونه که در شکل 1 مشخص است، روش تحقیق با طراحی تحقیق شروع شده و سپس با رویکرد تحقیق، جمع‌آوری داده و انتخاب روش و طرح مصاحبه‌ها ادامه می‌یابد. در خاتمه بر قابلیت اطمینان مقاله تأکید شده و جامعیت، واقع‌گرایی و کارایی و عملکرد مطلوب آن نیز پوشش داده خواهد شد.relaiability.pngشکل 1: ترکیب روش‌شناسی به کار گرفته شده

2-1- طرح تحقیق

به منظور انجام هر پژوهش، از سه روش طراحی استفاده می‌شود: اکتشافی1 ، توصیفی2  یا تبیینی3  (چرچیل 1991، راولی 2002). هنگامی‌که هدف تحقیق، آشکارسازی، درک و تأکید به منظور روشن شدن ماهیت دقیق مشکل است، مدل تحقیق اکتشافی ترجیح داده می‌شود. رابسون (2001)، پژوهش اکتشافی را به صورت «کاوش دیدگاه‌های جدید به منظور مطرح نمودن پرسش و ارزیابی پدیده زیر نور» تعریف می‌نماید. در این مقاله، مطالعة اکتشافی مورد استفاده قرار می‌گیرد و بررسی می‌شود که چگونه و چرا مدیریت دانش می‌تواند بر نوآوری در صنایع توربین بادی تأثیر بگذارد. تحقیق اکتشافی معمولاً در سه مرحله قابل برنامه‌ریزی است:


1. تعریف مسئله یا موقعیت
2. ارتقای سطح درک و آگاهی تصمیم‌گیرندگان در خصوص مسئله
3. ایجاد ادراک عمیق از یک موضوع از طریق مصاحبه‌های بسیار جامع


هدف از مقالة حاضر، این است که از طریق مطالعة موردی صنایع برق بادی، بررسی شود که چگونه مدیریت دانش می‌تواند به نوآوری منجر شود. به منظور ارائة بینش عمیق از این پدیده، و دریافت پاسخ سؤالاتی از قبیل چه؟ چرا؟ و چگونه؟ از رویکرد مطالعة موردی استفاده می‌شود.2-2- رویکرد مطالعه

گوری و گرانهاگ (1995)، استدلال می‌کنند که به منظور نشان دادن یک پدیدة دست‌نخورده، بهتر است از یک رویکرد تحقیق کیفی استفاده شود. اشتراوس و کوربین (1990) اظهار می‌دارند که تعریف عبارت «تحقیق کیفی» بسیار پیچیده و سخت است از آن‌جایی که افراد مختلف، درک متفاوتی از پدیده‌های یکسان دارند. تحقیق کیفی فرآیند تبیین را تسهیل نموده و بر فنون حل مسئله همچون مطالعه موردی، مصاحبه و مشاهده تأکید می‌ورزد. برعکس، روش‌های کمی ارتباط نزدیکی با رویه‌های جمع‌آوری داده دارد که در آن‌ها، داده‌های غیر عددی تولید شده و نشان‌دهندة فرآیند ریاضی تفسیرهای انجام گرفته می‌باشد. مدیریت دانش در نوآوری نیز موضوعی بسیار جدید است که کمتر بدان پرداخته شده و ما را وادار می‌کند به مناظره دست زده و از طریق مصاحبه، داده‌های کیفی به دست آوریم. داده‌های کیفی از این جهت سودمند است که فرآیند توضیح و تأکید بر حل مسئله را تسهیل می‌نماید که در این مقاله فرایند تحلیل از طریق مطالعة موردی انجام می‌پذیرد.2-3- استراتژی تحقیق

یین (2003) چند استراتژی که می‌تواند در مطالعات اکتشافی، توصیفی و توضیحی به کار گرفته شود را ارائه می‌دهد. یین این استراتژی‌ها را به پنج دسته طبقه‌بندی می‌نماید: آزمایش4 ، نظرسنجی5 ، تجزیه و تحلیل آرشیوی، تاریخ، مطالعة موردی. یکی از بهترین روش‌های تفسیر کردن و رسیدن به بینش جدید، استفاده از مصاحبه‌های شخصی است. تکنیک مصاحبه به همراه استفاده از مطالعة موردی موجب افزایش درک خواننده از موضوع می‌شود. یین مطالعة موردی را به صورت یک پرسش و پاسخ تجربی تعریف می‌کند که بر یک پدیده در بافت زندگی واقعی خود تمرکز نموده و در حالی به مطالعة پدیده می‌پردازد که ممکن است مرزهای بین شیء مورد مطالعه و محیط آن به وضوح مشهود نباشد. این رویکرد با موقعیت‌های فنی متمایز سروکار دارد که در آن متغیرهای متعددی مورد توجه است که داده‌ها به آن مربوط می‌شود و از یک سو به منابع متعددی از شواهد متکی است که داده‌های آن باید به روش مثلثی همگرا شود و از سوی دیگر، از طرح‌های نظری توسعة قبلی جهت هدایت جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها سود می‌برد. یین (2003)، شش منبع مختلف داده برای یک مطالعة موردی را نام می‌برد: اسناد و مدارک، مصاحبه، مشاهدة مستقیم، مشاهدات سایر افراد، پرونده‌های بایگانی و آثار فیزیکی. در این مقاله تأکید تنها بر استفاده از دو مورد اول است که در جدول 1 نقاط قوت و ضعف آن را برشمرده‌ایم.جدول 1: نقاط قوت و ضعف منابع داده (یین 2003)Strength and weakness of Resources.png
با توجه به جدول 1، داده‌های تجربی بیشتر از مصاحبه‌های ساختاریافته و عمیق با نمایندگان شرکت‌های توربین بادی جمع‌آوری گردید. اطلاعاتی که از مطالعات موردی ارائه شده در این تحقیق حمایت می‌کند، از دو منبع مجزا به دست آمد: 1) منابع اطلاعاتی که مستقیماً از شرکت‌های سازندة توربین بادی به دست آمده و 2) اخبار، مقالات، سخنرانی‌ها و راه‌حل‌های مختلف که از همایش‌های بین‌المللی صنایع وابسته به انرژی بادی و کتب مختلف به دست آمده است.2-4- جمع‌آوری داده‌ها

بنابراین دو نوع دادة اصلی و ثانویه وجود دارد. داده‌های اصلی برای اهداف خاصی جمع‌آوری می‌شود. محقق باید قوانین و رویه‌های مربوطه برای داده‌های اصلی را مد نظر داشته باشد. این نوع از داده‌ها را می‌توان در رابطه با پرسشنامه و تأکید بر یک پدیدة خاص جمع‌آوری نمود. به گفتة مایلز و هابرمن (1994)، داده‌های ثانویه نشان دهنده اطلاعاتی است که در حال حاضر وجود دارد (به عنوان مثال کتاب‌ها، مقالات، روزنامه‌ها و غیره). هر دو نوع داده‌های اولیه و ثانویه استفاده می‌شود. به طور کلی داده‌های اولیه به عنوان داده‌های جدید مد نظر است که امیدواریم برای خوانندگان دیدگاه جدیدی را فراهم آورد. به این معنی که ما در جستجوی منابع درست و پاسخ به سوالات پژوهش، از طریق ارزیابی رویکرد مصاحبة کیفی خواهیم بود.Structure of methodology.pngشکل 2: ساختار روش تحقیق


به منظور انجام مدیریت دانش در نوآوری به عنوان یک پدیده، نیازمند انجام تحقیق در ادبیات مدیریت دانش، در درجه اول در زمینه‌های نوآوری، سیستم‌های نوآوری و مدیریت دانش در صنایع تجدیدپذیر هستیم. داده‌های ثانویه از مقالات، مجلات و کتاب‌ها جمع‌آوری شد و بیشتر اسناد از دانشگاه یونشوپینگ سوئد و پایگاه‌ دادة موجود در آن بازیابی گردید. در این مورد، داده‌های ثانویه به منظور مقایسة داده‌های اولیة به‌کار رفته، استفاده می‌شود.2-5- ساختار مصاحبه‌ها

به گفته میلر و سالکیند (2002) چندین روش در خصوص چگونگی طرح و توسعه سؤال در مورد مصاحبه وجود دارد. روش اول، طرح سؤالات مرتبط با موضوع پژوهش است. سؤالات مصاحبه باید به اندازة کافی پاسخ تولید نماید تا بتوان از طریق ارزیابی آنها، راه‌حلی برای مسئله یا مشکل تحقیق پیدا کرد. رویکرد دوم که توسط میلر و سالکیند مورد تأکید قرار گرفته، ارائة فرضیه6  است. به طور کلی فرضیه پاسخ‌های اضافی تولید می‌نماید که می‌تواند مورد آزمایش قرار گرفته و توضیح و بسط داده شود. رویکرد سوم و آخرین موضوع مطرح شده توسط میلر و سالکیند، تم‌ها می‌باشد. تم‌ها در حقیقت سؤالات بازی هستند که می‌توانند به منظور دادن عمق بیشتر به تحقیق و پرسشگری و کنجکاوی بیشتر مورد استفاده قرار گیرند. با اندکی تأمل و تحلیل در مورد رویکردهای میلر و سالکیند متوجه می‌شویم که مناسب‌ترین رویکرد برای تحقیق کنونی، استفاده از تم‌ها می‌باشد. این رویکرد اجازه می‌دهد تا بر مشکل پژوهش فائق آمده، و از طریق پرسیدن سؤالات مناسب، داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز در خصوص مدیریت دانش و تأثیر و نقش آن در تسهیل نوآوری را جمع‌آوری نماییم. با توجه به جدول 2، این مقاله به منظور به‌دست آوردن اطلاعات قابل اعتماد، مصاحبه‌های با انتهای باز و نیمه ساختاریافته را پوشش می‌دهد که مستلزم گوش دادن دقیق و فعال است به گونه‌ای که مصاحبه‌گر به مصاحبه شونده اجازه می‌دهد تا آزادی کافی برای بحث داشته و معانی و مقاصد خود را دقیقاً توصیف نماید و در عین حال مصاحبه‌گر هدف تحقیق را نیز در ذهن خود محفوظ می‌دارد.

جدول 2: انواع مصاحبه (سیلورمن 2006)Types of interviews.png
همان‌گونه که اشاره شد، تحقیق حاضر، به طور عمده مجموعه‌ای از مصاحبه‌های نیمه‌ساختار یافته و عمیق را گردآوری کرده که هر یک تقریباً 2 ساعت به طول انجامید. مصاحبه‌ها منجر به تولید مجموعه‌ای از داده‌های کیفی گردید و به پاسخ‌دهندگان اجازه می‌داد تا ایده‌ها، عقاید و برداشت‌های خود از موضوع مصاحبه را ابراز دارند. در مصاحبه‌ها سؤالات باز مطرح شده و به مصاحبه شونده اجازه داده شد تا پاسخ‌های فراوان و مبسوطی ارائه دهد. سؤال اساسی که در مصاحبه‌های عمیق مطرح گردید، این بود که چگونه شرکت می‌تواند میان نوآوری در مدیریت دانش و ثبات و پایداری کسب‌وکار خود ارتباط برقرار نماید. چند سؤال بسته نیز مطرح شد که مبنای بیشتر آن‌ها اطلاع از تعداد سال‌هایی است که یک محصول نوآورانه توسط شرکت توربین بادی راه‌اندازی شده است.
3- یافته‌ها و تحلیل داده‌ها
3-1- مشخصات شرکت: سیریمپکس7


سیریمپکس یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های تجاری کارآمد و معتمد در استانبول ترکیه است. سیریمپکس با یک شرکت چینی به نام جنرتک8  در زمینة مهندسی همکاری می‌نماید. جنرتک یا گروه هلدینگ فناوری‌های عمومی چین، یک شرکت کاملاً دولتی است که در مارس 1998 آغاز به کار کرد و حجم مبادلات آن به حدود 200 میلیارد دلار می‌رسد. نوآوری همواره یکی از حوزه‌های اصلی مورد توجه سیریمپکس بوده است. نوآوری در سیریمپکس به صورت فرآیند تجاری‌سازی ایده‌های جدید در فناوری و دانش چگونگی به منظور بهبود کسب‌وکار به شیوه‌ای کاملاً خلاقانه تعریف می‌شود. شرکت سیریمپکس ژنراتور برق از نوع سیستم‌های توربین بادی داخل و خارج شبکه تولید نموده و در مزارع بادی نصب می‌نماید. به منظور رقابت در بازار، خدمات پس از فروش نظیر تعمیر و نگهداری و قطعات یدکی نیز در دستور کار این شرکت قرار دارد. به منظور موفقیت در کسب‌وکار انرژی، نوآور بودن، رقابت‌پذیری و دانش‌مدار بودن به طور همزمان، یک شرط الزامی است. اگرچه منابع تجدیدپذیر به عنوان کسب‌وکار برتر در آینده دیده می‌شود، اما کار در این حوزه از حدود 3 دهة پیش در اروپا آغاز شده و در جهان به عنوان یک منبع با ثبات انرژی پذیرفته شده است. مزایایی که از این منبع عاید سازمان می‌شود عبارتند از: ضمانت عملکرد، تأمین بلندمدت قطعات یدکی، فناوری پیشرفته و خدمات با کیفیت بالا.
نمایندگی سیریمپکس به منظور بررسی ارتباط بین نوآوری، دانش و مزیت رقابتی رویکردهای مختلفی ارائه می‌دهد. اول اینکه فناوری مستقل جهت نوآوری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر یک ضرورت است. این فناوری باید از طراحی منحصر به فردی برخوردار باشد تا حداکثر دسترسی‌پذیری در خصوص خروجی تولید و عملکرد طولانی مدت توربین را ارائه دهد. مدیریت دانش به کاهش و یا حذف مشکلات حین‌کار در سیریمپکس کمک می‌کند. به طور همزمان رقابت‌پذیر بودن در بازار تنها به قیمت محصولات محدود نمی‌شود بلکه فاکتورهایی نظیر شایستگی‌های فنی، قابلیت خدمات پس از فروش و تعمیرات و نگهداری قطعات (به خصوص در رابطه با توربین‌های تولید برق آبی و بادی) نیز در تصاحب بازار دخیل است.3-2- نوآوری در سیریمپکس

این شرکت در طراحی و تولید انبوه توربو-ژنراتورهای بخار در محدودة 50 تا 1000 مگاوات فعال است و به دلیل کیفیت برتر محصولات، جایزة طلای ملی را به خود اختصاص داده و یکی از نام‌های تجاری مشهور چینی در عرصة توربین‌های بخار به شمار می‌رود. با توجه به شکل 3 این تأمین‌کنندة حرارتی در گسترة متنوعی از توربو ژنراتورها سرمایه‌گذاری نموده است.


 thermal product line.png

شکل 3: خط تولید حرارتی شرکت سیریمپکس
کارشناسان تأمین شرکت سیریمپکس حداقل 25 سال در امور پروژه تجربه داشته و در بسیاری از زمینه‌ها (نظیر مدیریت لجستیک، مدیریت دانش، واردات و صادرات، حفاظت از محیط زیست و صنایع پتروشیمی) خبره هستند. هدف سیریمپکس عبارت است از بهبود مداوم در فناوری، اطمینان از پایایی و راندمان بالا. برخی از محصولات این شرکت اساساً برای سرعت‌های متوسط و پایین باد طراحی شده‌اند (به عنوان مثال FD-70-1500-II و FD-77-1500-III). این محصولات جزء محصولات رقابت‌پذیر برای شرکت محسوب می‌شوند و دارای مزیت‌هایی نظیر تولید برق بالا، قطعات یدکی کامل و روند تعمیر و نگهداری مطلوب می‌باشند. برخلاف دیگر توربین‌های بادی معمول، توربین‌های بادی سیریمپکس دارای توانایی بهره‌برداری کافی از انرژی بادی به منظور تولید برق بیشتر می‌باشند (شکل 4).


 new vs. old turbines.pngشکل 4: مقایسه توربین‌های بادی سنتی با نسل جدید
بر طبق شکل 5 نیروی روتور (محور چرخنده) به دو قسمت تقسیم می‌شود و توان اکتیو و واکنشی ژنراتور را کنترل می‌نماید.structur of wind turbine.png


شکل 5: ساختار توربین بادی مدل FD-70-1500-II و FD-77-1500-III
مطابق شکل 6، توربین 2 مگاوات جدید بسیار سبکتر و دارای حجم کمتری نسبت به توربین‌های معمولی است. این توربین‌ها حدود 20 درصد کوچکترند و از لحاظ ساختاری این مدل‌ها جعبه‌دنده ندارند و محور چرخنده9  و توپی10  با یکدیگر ادغام شده‌اند.Structure of new wind turbines.png


شکل 6: ساختار توربین بادی نسل جدید
نکات برجسته در خصوص نوآوری در این نوع توربین بادی به قرار زیر است:


 سیستم خنک‌کنندة منحصر به فرد که باعث بالارفتن راندمان ژنراتور می‌گردد.
 سیستم نوآورانة ساده و قابل اعتماد که در سرعت‌ها و زوایای متغیر قابل استفاده است.
 سطح بالایی از انعطاف‌پذیری به منظور هماهنگی با شبکه
    40 تا 50 درصد وزن سبک‌تر نسبت به توربین‌های معمولی3-3- مشخصات شرکت: انرژی سبز شهری11
شرکت انرژی سبز شهری، یکی از شرکت‌های پیشرو در عرصة تولید انرژی بادی در مقیاس کوچک است. محصولات شرکت عبارتند از: توربین‌های بادی با محور عمودی و چراغ‌های خیابانی هیبریدی که هر دو با توجه به انتظارات مشتری طراحی و تولید شده‌اند و از فناوری جهت رسیدن به استانداردهای ایمنی و اعتبار استفاده می‌کنند. شرکت انرژی سبز شهری با بهترین رده از از شرکت‌ها همکاری می‌نماید تا در عرصة نیازهای انرژی نوآور باشد. انرژی سبز شهری، تأمین‌کنندة انواع توربین‌های بادی همراه با برجک و تمامی قطعات الکترونیکی لازم برای تولید برق می‌باشد. توربین‌های بادی با محور عمودی در دو نوع KW1 و KW4 از نسل دوم تولید می‌شوند. UGE-1K بیشتر برای مصارف خانگی و تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد (شکل 7). این توربین‌های نوآورانه حتی در سرعت‌های کم باد (10mph – 16Km/h) نیز قادر به تولید برق هستند و با دو چیدمان اتصال مستقیم به شبکه و یا پشتیبانی باتری به کار گرفته می‌شوند (شکل 8).UGE-1K.pngشکل 7: KW 2nd Generation (UGE-1K)1  
Functionality.pngشکل 8: قابلیت اتصال مستقیم به شبکه و یا پشتیبانی باتری
توربین بادی UGE-4K نیز قابلیت اتصال مستقیم به شبکه را داراست (شکل 9). هر دو نسل یک و دوی این محصول کاملاً با توربین‌های معمولی متفاوت‌اند. طراحی نوآورانه باعث می‌شود این توربین‌ها برای تنظیمات مختلف شهری و روستایی مناسب باشند؛ سروصدای آن‌ها کم است و ظاهر دلپذیری دارند. به منظور حفظ روند افزایشی سطح نوآوری در این حوزه، شرکت با تمرکز بر آموزش کارکنان و سرمایه‌گذاری بر فناوری اقدام به ایجاد و خلق دانش جدید می‌نماید. انرژی سبز شهری همچنین به دلیل آزمایش‌های خود در مورد ترکیب توربین‌های متعدد در قالب یک ساختار و تولید برق بیشتر معروف است.شکل 9 UGE-4K با محور عمودی.png


شکل 9: UGE-4K با محور عمودی3-4- تحلیل داده‌ها

تحلیل مصاحبه‌ها به کمک فرضیات و نظریه‌های جمع‌آوری شده از محققان مختلف انجام شد، بدین‌ترتیب که پاسخ‌های مصاحبه‌شوندگان و اظهارات محققان با یکدیگر مقایسه شده و تحلیل ساختارمند و قانع‌کننده‌ای به‌دست آمد. دانش به منظور نوآوری و ایجاد مزیت رقابتی مورد نیاز است. بر طبق چارچوب نظری این تحقیق، مدیریت دانش موفق، باعث شکل‌گیری مزیت رقابتی و نوآوری می‌گردد. آرگوت و اینگرام (2000) حتی پا را فراتر گذاشته و ابراز می‌دارند که شواهد تجربی حاکی از آن است که شرکت‌هایی که دانش را در طول واحدها و سیستم‌های نوآوری خود، به طور مؤثر مدیریت می‌کنند، بیشتر امکان دارد که نوآور باشند. محققان تأکید می‌کنند که شرکت‌های دارای رویة مدیریت دانش، قابلیت حفظ پایداری و ثبات کسب‌وکار خود را نیز به طور مؤثر دارا می‌باشند. مدیریت دانش، سیستمی است که به ترویج محیط تعاملی به منظور کسب و به‌اشتراک‌گذاری دانش موجود پرداخته و فرصت خلق دانش‌های جدید را فراهم می‌آورد و همچنین رویکردها و ابزارهایی که سازمان برای به‌کار بستن آموزه‌های خود و برآوردن اهداف راهبردی بدان نیاز دارد را ایجاد می‌نماید. در این فرآیند، فازهای خلق و انتقال دانش بیشتر متقاضی دانش می‌باشند. مدیریت دانش نشان‌دهندة یک ویژگی مهم و امری چالش برانگیز برای سازمان است و خلق و انتقال دانش دو فرآیند اساسی و ضروری برای سازمان قلمداد می‌شوند. به عنوان مثال، داونپورت و پروساک (1998) نشان می‌دهند که به منظور بهبود انتقال دانش و تبدیل شدن به بخشی از زندگی سازمان، نیازمند ایجاد فرآیند انتقال دانش روزانه هستیم (همانند گفتگو در اتاق‌های بحث). اعتقاد بر این است که این روش به حل مسئله کمک می‌کند و بر خلاف یادگیری به ظهور دیدگاه‌های نوآورانه و خلاق منجر می‌شود.Presentation4.jpg


شکل 10: مدیریت دانش در نظام نوآوری شرکت تولیدکنندة ژنراتورهای برق بادی
شکل 10 بازیگران مهم در سیستم نوآوری یک شرکت تولید برق بادی را نمایش می‌دهد. این بازیگران عبارتند از: خود دانش، تأمین‌کنندگان مالی پروژه، اتحادیة اروپا که خود یک تأمین‌کنندة مالی پروژه است و بر اهداف و مقررات آیندة شرکت‌ها تأثیر می‌گذارد، تولیدکنندگان اجزاء توربین‌های بادی، دولت‌ها که ارادة سیاسی را شکل می‌دهند، دانشگاه‌ها و پارک‌های علمی، کارفرمایان، تأمین‌کنندگان و مشتریان، همچنین فرهنگ، مأموریت و چشم‌انداز شرکت. بر طبق نتایج مصاحبه‌های عمیق، عملکرد شرکت انرژی سبز شهری، از بسیاری جهات تحت تأثیر قرار می‌گیرد (کارفرمایان، مشتریان و تأمین‌کنندگان قطعات)، در نتیجه مجموعه‌ای از دانش جدید از آزمایشات حاصل می‌شود. نمونه‌ای از محصولات نوآورانة آزمایشی که توسط شرکت سنتورینی (زیرمجموعه انرژی سبز شهری) تولید می‌شود، لامپ‌های هیبریدی بادی-خورشیدی مخصوص خیابان است.
مشاهده می‌شود که هر دو شرکت سیریمپکس و انرژی سبز شهری، همکاری‌های نزدیک و مطمئنی با مجموعة بزرگی از تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان بزرگ سیستم‌های ژنراتور توربینی داشته که منجر به انتقال دانش در سطح گسترده می‌شود. این فرآیند همکاری، امکان ایجاد دانش جدید در شرکت‌های ذی‌نفع را افزایش داده و بر رقابت‌پذیری آنان می‌افزاید. تجزیه و تحلیل پاسخ‌های به‌دست آمده از مصاحبه‌های عمیق نشان می‌دهد که هر دو شرکت سیریمپکس و انرژی سبز شهری، در خصوص مدیریت دانش، اهمیت بیشتری به فناوری اطلاعات و ابزارهای آن می‌دهند و فاکتور نیروی انسانی را نادیده می‌گیرند. به عنوان مثال شرکت سیریمپکس به منظور خلق دانش جدید، دسترسی به نمودارهای کامپیوتری، سیستم‌های فناوری اطلاعات و به اشتراک‌گذاری از طریق پایگاه‌های داده پوشه‌ای را فراهم می‌آورد. اعتقاد بر این است که عناصر مدیریت دانش سازمانی، دانش به‌دست آمده از عوامل انسانی و مدیریت دانش فرآیندها به منظور ایجاد پایداری کسب‌وکار و جلوگیری از شکاف میان آن‌ها، باید در توازن با یکدیگر قرار گیرند. با این حال تمرکز اصلی باید بر عامل انسانی (کاربران، کارمندان و مصرف‌کنندگان) قرار گیرد. دانش توسط سازمان‌ها خلق می‌شود و این فرآیند تولید از طریق ارتباط با تأمین‌کنندگان، مشتریان، دانشگاه‌ها، پارک‌های دانشی، کارفرمایان و چشم‌انداز، مأموریت و فرهنگ سازمان‌ها به انجام می‌رسد. این دانش، سرمایه‌گذاران پروژه‌ها و اتحادیة اروپا را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آنان را به شناسایی اهداف و تصویب قوانین وادار می‌سازد؛ دولت‌ها نیز در تدوین قوانین نقش ایفا می‌نمایند. سرمایه‌گذاران پروژه اقدام به ارزیابی پروژه‌ها و ایده‌های برآمده از آن‌ها نموده، در حالی‌که دولت‌ها آن را از لحاظ حقوقی و قانونی مورد ارزیابی قرار می‌دهند.
سازندگان توربین‌های بادی، دانش خود را بر اساس محصولات تولیدی شکل می‌دهند و ارتباط میان شرکت‌های تولیدکنندة نیروی برق بادی و سازندگان، دسترسی شرکت‌ها به دانش یکدیگر را میسر می‌سازد و باعث بروز نوآوری می‌گردد. دیگر تأمین‌کنندگان، فناوری‌های متفاوتی را پیشنهاد می‌دهند که ممکن است برای سازندگان توربین‌های بادی سودمند باشد. کارفرمایان، مشتریان و خدمات مشتری برای خلق دانش بسیار مهم هستند. این بازیگران بر اساس فرهنگ سازمانی، مأموریت و چشم‌انداز آن فعالیت می‌نمایند. همان‌طور که انرژی سبز شهری و سیریمپکس در مصاحبه‌های خود به ارزش این بازیگران اذعان نموده‌اند، با این حال، این فرهنگ سازمان است که جو مناسب برای خلق و انتقال دانش را فراهم می‌آورد که بنا به چارچوب نظری این تحقیق از دشوارترین و مهم‌ترین فازهای پروژة مدیریت دانش هستند. در شکل 10 ارتباط میان هر یک از عوامل با فلش مشخص است. دولت، اتحادیه و تأمین‌کنندگان مالی پروژه با ارائة کمک‌های مالی تأثیر به‌سزایی بر مدیریت دانش دارند. تعداد اندکی از نمایندگی‌های انرژی برق بادی وارد مسیری شده‌اند که اساس آن سرمایه‌گذاری دولت است. اما آن‌هایی که مسیر سیریمپکس و انرژی سبز شهری را دنبال کرده‌اند، هرگز از شرایط رکود اقتصادی یا سایر رقبا دچار ضربه نمی‌شوند و از طریق به‌کار گیری مدیریت دانش و نوآوری‌های آن، به مزیت رقابتی پایدار دست می‌یابند. عوامل دیگری نیز وجود دارد که در مدیریت دانش دخیل است. قدرت نوظهور تأمین‌کنندگان و کاربران ایجاد شبکه‌های قوی را تضمین می‌کند. دانشی که از طریق تأمین‌کنندگان اصلی و خرده‌فروش‌ها ارزیابی می‌شود، به تازه‌کارها در صنعت منتقل می‌شود.
4- بحث و بررسی

نوآوری و دانش دو اصطلاح هستند که بسیار به یکدیگر مرتبط می‌باشند. نوآوری کلید خلق دانش سازمانی است (نوناکا، 1994). فرض ما یک دایره است که چرخشی اجباری بین دانش، نوآوری و مزیت رقابتی ارائه می‌دهد. دانش برای نوآوری مورد نیاز است، نوآوری برای مزیت رقابتی مورد نیاز است و دوباره نوآوری منجر به ایجاد دانش جدید می‌شود و این بدان معناست که مزیت رقابتی حاصل می‌گردد.Innovation Circle.png
مدیریت دانش چالشی است که در محیط به سرعت در حال تغییر کنونی و طیف کسب‌وکار به شدت رقابتی امروز، مورد تقاضای بسیاری از سازمان‌هاست. پژوهشگران در مورد دانش و مدیریت دانش تأکید زیادی داشته‌اند، و مدیریت دانش را به عنوان یک فرایند مشاهده می‌کنند که شامل خلق دانش، ذخیره دانش و انتقال دانش است. همه این مراحل درخور اهمیت است، با این حال خلق و انتقال دانش اهمیت اصلی برای کل مدیریت دانش بر اساس نوع دانش (ضمنی و صریح) را به خود اختصاص می‌دهند. بر اساس تحقیقات ما، خلق دانش کاملا به نوع دانش وابسته است. دانش ضمنی در اثر انجام کار و آزمایش آموخته می‌شود، در مقابل دانش صریح به صورت مدون و نگاشته شده موجود است. نکته بسیار مهم پژوهش ما این است که دانش با به دست آوردن دانش ضمنی افراد و تبدیل آن به دانش صریح و انتقال این دانش در شرکت، خلق می‌شود. این فرایند که به نام SECI معروف است، شامل بازیگران مختلف از جمله تأمین‌کنندگان، کارکنان، مشتریان و افراد می‌باشد. از دیدگاه تجربی، دو مطالعة موردی که نشان‌دهندة تولیدکنندگان پیشرو توربین‌های بادی از دو کشور بزرگ و از بازیگران کلیدی در عرصة انرژی‌های تجدیدپذیرند، بدین صورت بحث می‌کنند که هر یک از آن‌ها مسیری مختلف از لحاظ تغییر در فناوری را در پیش گرفته‌اند، با این حال، سیریمپکس (ترکیه) و انرژی سبز شهری (ایالات متحده) اذعان داشتند که هر دو از مدیریت دانش به عنوان عنصر کلیدی در استراتژی کسب‌وکار و به منظور تنظیم سطح نوآوری استفاده می‌کنند.


 knowledge creation model.pngشکل 11: مدل خلق دانش سازمانی (E: محیط، I: شخص، G: گروه، O: سازمان)
با توجه به داده‌های تجربی و تئوری ارائه شده، به این نتیجه می‌رسیم که دانش در شرکت‌های تولید برق بادی، بسیار مهم در نظر گرفته شده و در نتیجه مدیریت دانش نیز بسیار حیاتی است. خلق و انتقال دانش همان‌طور که در تئوری آمده، در درون و خارج شرکت، مستلزم دخالت بازیگران مختلف است از قبیل قانون‌گذاران، قوانین و مقررات زیست محیطی، دولت‌ها و سرمایه‌گذاران پروژه. در نتیجه مدل ما در درجة اول بر شیوه‌های تعاملی انجام گرفته توسط عامل انسانی (کارمندان و کاربران) تمرکز دارد، شیوه‌هایی که به ایجاد شبکه‌های فردی و اجتماعی به منظور خلق دانش جدید وابسته است. خلق دانش جدید با تولید ایده‌های جدید آغاز شده و در ادامه حمایت از این ایده‌ها توسط شبکه‌های تیمی منجر به ادغام و یکپارچه‌سازی دانش می‌شود. ساختار اطلاعاتی که سیریمپکس و انرژی سبز شهری از آن استفاده می‌کنند، وابسته به اینترنت و چارت‌های فناوری اطلاعات است. هر چند که این ساختار مبتنی بر اینترنت نمی‌تواند به مقدار کافی ساختار تعاملی مناسب و مؤثر ایجاد نماید، از سوی دیگر تنها به انتقال دانش و دانش صریح محدود می‌شود. از آن‌جایی که دانش صریح و انتقال آن نشان دهندة عناصر بسیار مهم در مدیریت دانش و نوآوری است، توصیه می‌شود که ساختار ارتباطات انسانی بهبود یابد. به گفتة یوهانسن و همکاران (1999)، این بهبود منجر به گشودگی ساختارهای دانشی شرکت گردیده و جریان اطلاعات و دانش که برای فرآیند نوآوری بسیار مهم است را تسهیل می‌نماید.
5- نتایج پایانی


به منظور پاسخ به پرسش‌های هدف این مطالعه، نویسندگان چارچوب نظری را تعمیم دادند که برگرفته از نظریات موجود در نوآوری، سیستم‌های نوآوری، خلق دانش و مدیریت دانش است و مدل خلق دانش نوناکا و کانو (1994) را ملاک کار خود قرار دادند. استدلال شده که شرکت‌های تولیدکنندة توربین‌های بادی، می‌توانند از طریق مدیریت دانش به نوآوری نیز دست یابند. همچنین تأکید شد که شرکت‌های دست‌اندرکار توربین‌های بادی، به جای اتخاذ ساختارهای مبتنی بر اینترنت در فرآیند خلق دانش، باید بر فرآیندهای تعاملی همانند تشکیل تیم‌های کاربران و کارمندان تمرکز نمایند و توجه داشته باشند که دانش چگونه می‌تواند نوآوری را تحت تأثیر قرار دهد.5-1- چگونه مدیریت دانش می‌تواند به مزیت رقابتی در شرکت انرژی بادی بیانجامد
مدیریت دانش به عنوان فرایندی مشاهده می‌شود که سطح نوآوری و سرعت پاسخ را به ویژه در شرکت‌های توربین بادی افزایش می‌دهد. علاوه بر این برخی از نمایندگان صنعت انرژی بادی، فرایند نوآوری که از دیدگاه مدیریت دانش رخ می‌دهد را در نظر نمی‌گیرند. همانطور که داونپورت و پروساک (1998) تأکید می‌کنند، سازمانی که به مدیریت دانش به عنوان بخشی از فرهنگ خود متعهد است، توانایی تسهیل نوآوری به شکلی مؤثرتر را نیز داراست. در عمده‌ترین بخش این مقاله بیان گردید که منبع مزیت رقابتی در کاربرد مدیریت دانش در ایجاد نوآوری نهفته است. سازمان‌ها به طور فزاینده‌ای متوجه می‌شوند که پایه و اساس مزیت رقابتی، «دانش» است. از نقطه‌نظر سیریمپکس رقابتی بودن لزوماً به قیمت پایین محصول مرتبط نیست، بلکه تناسب فناوری نیز در آن نقش دارد. همکاری سیریمپکس با شرکت چینی، نشان دیگری است که مدیریت دانش از مزیت رقابتی حمایت می‌کند؛ چراکه با این همکاری، سیریمپکس دانش به‌دست آمده از شرکت چینی را به‌کار گرفته و از طریق مدیریت دانش، توانایی انعکاس این دانش در نوآوری را به‌دست می‌آورد. همچنین سیریمپکس از این طریق قادر است با بهترین تولیدکنندگان چینی کار کند. همان‌طور که سیریمپکس و انرژی سبز شهری، با شرکت‌های پیشرو به منظور حفظ و ارتقاء سطح نوآوری رقابت می‌کنند، این فعل‌وانفعالات در درجة اول به صورت سیستم‌های نوآوری که مدیریت دانش را نیز شامل می‌شود، دیده شده است. اگر یک سازمان نوآور باشد، دارای مزیت رقابتی نیز می‌باشد و این نوآوری تنها با دانش و مدیریت آن قابل دسترسی است.5-2- چگونه نوآوری در شرکت‌های تولید برق بادی، از طریق مدیریت دانش فعال می‌شود
نهادینه‌سازی مدیریت دانش در نوآوری، مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ اما چالشی جدی برای سازمان‌ها و نمایندگی‌های تولید برق بادی محسوب می‌شود. به عنوان مثال، سازمان‌های مورد مصاحبه در این مقاله، از طریق برقراری جریان ارتباطی بین شرکت‌های دیگر انرژی بادی، تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان، دانش جدید خلق می‌کنند و به نوبة خود دانش را به نوآوری تبدیل می‌نمایند. متخصصان تأمین سیریمپکس باید حداقل 25 سال تجربه در بخش پروژه داشته و در بسیاری از حوزه‌ها دارای تخصص باشند (به عنوان مثال مدیریت لجستیک، مدیریت دانش، واردات و صادرات، حفاظت از محیط زیست و صنعت پتروشیمی). بنابراین سیریمپکس می‌داند که نوآوری تنها از طریق مدیریت دانش و تشکیل شبکه‌ای از مشتریان، تأمین‌کنندگان و شرکت‌های همکار امکان‌پذیر است. انرژی سبز شهری، مشابه سیریمپکس، با استفاده از کارکنان، مشتریان، تأمین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان و فاکتور موقعیت جغرافیایی خود، توانایی نوآوری از طریق مدیریت دانش را به دست آورده است. به عنوان مثال، بندر تیانجین، بندری با فرصت‌های زیاد است که شرکت‌هایی که در آن فعال هستند را قادر می‌سازد تا دانش را به‌دست آورند و آن را به نوآوری تبدیل نمایند. همکاری و تعامل نیز یکی از راه‌هایی است که نوآوری از طریق مدیریت دانش را فعال می‌نماید. همانطور که انرژی سبز شهری بیان می‌دارد، تعاملات سازمانی منجر به خلق دانش جدید و نوآوری می‌گردد.5-3- صنعت انرژی برق بادی چگونه می‌تواند به منظور نوآوری به طور مؤثرتر از دانش استفاده نماید و مدیریت دانش در کجا نیاز به بهبود دارد

ادغام و یکپارچه‌سازی دانش در سازمان، مستلزم در نظر گرفتن سه مکانیسم مهم است: دستورالعمل‌ها، برنامه‌ها و رویه‌های سازمانی و ایجاد تیم. گرانت (1996) دستورالعمل‌ها را به صورت مجموعه‌ای از روال‌ها و دستورات تعریف می‌کند که از طریق مبادلة دانش ضمنی و تبدیل آن به دانش صریح تکامل یافته و دانش را به منظور ارتباط مؤثرتر با غیرمتخصصان، یکپارچه‌سازی می‌نماید. به عبارت دیگر ایجاد دستورالعمل‌ها نیازمند تعریف دانش روزانه بر مبنای بحث و گفتگو است و از این طریق به حل مشکلات در شرکت‌های توربین بادی کمک خواهد کرد و بر خلاف فرآیندهای معمول یادگیری، بینش‌های نوآورانه و خلاق را فعال می‌نماید. به عنوان مثال نمایندگی‌ها، کارفرمایان، مشتریان و بخش خدمات مشتری، در شرکت‌های توربین بادی، بازیگران مهمی در عرصة خلق دانش به شمار آمده و همواره بر اساس فرهنگ، چشم‌انداز و مأموریت شرکت عمل می‌نمایند.


 


1) exploratory
2) descriptive
3) Explanatory
4) Experiment
5) Survey
6) Hypothesis
7) Sirimpeks
8) Genertec
9) Rotor
10) Hub
11) Urban Green Energy
 


درباره ما | ارتباط با ما | اخبار | محصولات | کارفرمایان | کتابخانه | مجله مطالعات مدیریت دانش | پرسشهای متداول | سایتهای مرتبط | تصاوير | همکاری با ما | نقشه سايت