پشتیبانی
رزومه مشاوران توسعه آينده
مدیریت دانش چیست؟
درباره ما | ارتباط با ما | همكاري با ما
اخبارمحصولاتكارفرمايانكتابخانهپرسشهاي متداولسايتهاي مرتبطتصاوير

مجله الكترونيكي مطالعات مديريت دانش

فراخوان مقاله در همای دانش
فراخوان مقاله در همای دانش


مجله الکترونیکی همای دانش مجله‌ی تخصصی مدیریت دانش است که توسط شرکت مشاوران توسعه آینده هر دوماه یک‌بار انتشار می‌یابد. هدف از انتشار این دوماه نامه تاکید بر اهمیت پیاده سازی مدیریت دانش برای تمامی سازمان‌‌های ایرانی و سوق دادن آنها برای به کارگیری مدیریت دانش به عنوان رمز موفقیت و پیشرفت در دنیای دانش محور کنونی است.  بدین وسیله از تمامی علاقه مندان و صاحب‌نظران در زمینه مدیریت، صنایع و IT  و دیگر رشته های مرتبط با مدیریت دانش دعوت می شود مقالات خود را در رابطه با محورهای تخصصی زیر به آدرس Homa@moshaveran.net ارسال فرمایند تا به نام خود آنها در مجله انتشار یابد.
مدیریت دانش، ساختارها و سازو کارهای سازمانی
ابزار و فناوری‌های مدیریت دانش
مدیریت دانش منابع انسانی و فرهنگ سازمانی
طراحی، پیاده‌سازی و اجرای مدیریت دانش
مدل‌های بلوغ مدیریت دانشنقشه‌ها و مخازن دانش
تولید ارزش و سرمایه از طریق دانش
سرمایه‌های دانشی و سرمایه‌سازی دانش
اندازه‌گیری و ارزیابی اثربخشی مدیریت دانش
انتقال و تسهیم دانشچالش‌ها و فرصت‌های پیاده‌سازی مدیریت دانش
مدل‌های تعالی و مدیریت دانش
عارضه‌یابی مدیریت دانشمدیریت دانش و مزیت رقابتی سازمان
راهکارهای تبدیل دانش به محصول
شرکت‌های دانش بنیانبا تشکر
سردبیر - امیر خسروانی


درباره ما | ارتباط با ما | اخبار | محصولات | کارفرمایان | کتابخانه | مجله مطالعات مدیریت دانش | پرسشهای متداول | سایتهای مرتبط | تصاوير | همکاری با ما | نقشه سايت