پشتیبانی
رزومه مشاوران توسعه آينده
مدیریت دانش چیست؟
درباره ما | ارتباط با ما | همكاري با ما
اخبارمحصولاتكارفرمايانكتابخانهپرسشهاي متداولسايتهاي مرتبطتصاوير

مجله الكترونيكي مطالعات مديريت دانش

معرفی کتاب: مديريت دانش:‌ مفاهیم و زیرساخت ها
مديريت دانش : مفاهيم و زیرساختهاتاليف دكتر محمد حسن زاده
نشر كتابدار - 1386 - 1600 تومان، محل فروش:

www.ketabdar.orgاين كتاب تعاريف داده،‌اطلاعات و دانش و همچنين مديريت اطلاعات و دانش را ارائه مي‌دهد، ادبيات مربوط به مديريت دانش را مرور مي‌كند و نظريات و مدل‌هاي موجود در حوزه مديريت دانش را مورد بررسي قرار مي‌دهد و مدلي براي مطالعه زيرساخت مديريت دانش در سازمان‌ها ارائه مي‌نمايد. اين كتاب براي كساني كه مي‌خواهند مديريت دانش را بشناسند و در اين زمينه تحقيق كنند مفيد و كارساز خواهد بود. 


 مفاهیم.png


فهرست مندرجات:
• فصل يكم: مفهوم مديريت اطلاعات و دانش
• فصل دوم: مباني نظري مديريت دانش
• فصل سوم: زيرساخت هاي مديريت دانش
• فصل چهارم: مرور پيشينه هاي مربوط به مديريت دانش
• فصل پنجم: مدل مطالعه زيرساختهاي مديريت دانش
• منابع و مآخذ
• نمايه


 


 
مديريت دانش:‌ آموزه هايي از مهندسي دانشتاليف دكتر يوگش مالهوترا
ترجمه دكتر محمد حسن زادهسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور. 1384. قيمت 1000 تومان


اين كتاب به زبان ساده مديريت دانش و رابطه آن با مهندسي دانش را مورد بررسي قرار داده است. اين كتاب مي تواند به عنوان كتاب درسي براي رشته هاي مرتبط با مديريت دانش مورد استفاده قرار گيرد. علاوه بر آن مديران و علافه مندان به مديريت دانش و طراحي سيستم هاي مديريت دانش مي توانند از مطالب اين كتاب بهره مند شوند.آموزه ها.png


فهرست مندرجات:
• فصل اول: مديريت دانش و مهندسي دانش در كنار يكديگر
• فصل دوم: ترسيم نقشه دانش و گردآوري دانش
• فصل سوم: تاكسونومي دانش در مقابل آنتولوژي و بازنمون دانش
• فصل چهارم: چرخه حيات مديريت دانش در مقابل چرخه حيات مهندسي دانش
• فصل پنجم: نظام هاي دانش محور و مديريت دانش
• فصل ششم: عوامل هوشمند و مديريت دانش
• فصل هفتم: اكتشاف دانش و مديريت دانش
• فصل هشتم: مردم و فرهنگ: درس هايي از هوش مصنوعي براي كمك به مديريت دانش
• فصل نهم: پياده سازي راهبردهاي مديريت دانش
• فصل دهم: نظام هاي هوشمند و هوش مصنوعي: اجزاي به هم پيوسته مديريت دانش
• ضميمه الف: راهبرد مديريت دانش كميسيون ارتباطات فدرال ايالات متحده
• ضميمه ب: بازرسي نسبي دانش در سازمان امنيت اجتماعي ايالات متحده آمريكا
• ضميمه ج: مدلسازي فرايند تحليل هوشمندانه براي ايجاد عامل كاربر هوشمند 
 


 
مديريت دانش، موفقيت در اقتصاد جهاني مبتني بر اطلاعاتترجمه: دكتر محمد حسين لطيفي
حروفچيني و ليتوگرافي: سمت
چاپ و صحافي: سازمان چاپ و انتشارات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
چاپ اول: بهار 1383، تيراژ: 2000 نسخه، قيمت:10500 ريالkm-book1-small.jpg

ظهور اقتصاد مبتني بر اطلاعات
بررسي موضوعي تحت عنوان مديريت دانش براي اولين بار با گزارش ساليانه 1994 شركت سوئدي پيشرو در خدمات مالي به نام اسكانديا شروع شد. اين گزارش در برگيرنده يك سلسله تحليلهاي مالي بود كه تلاش مي كرد ارزش سرمابه فكري شركت – داراييهاي دانشي- راكمي كند. تلاش عمده در اين خصوص در حقيقت در سال 1991 آغاز شد و شامل تلاش هاي اوليه در جهت فراهم آوردن يك روش شناسي بود تا بتواند ارزش دانش در اين شركت را به گونه اي كمي محاسبه كند.....


Knowledge Management: Succeeding in the Information-based Global Economy Alan Radding; Computer Technology Research Corp., 1998


درباره ما | ارتباط با ما | اخبار | محصولات | کارفرمایان | کتابخانه | مجله مطالعات مدیریت دانش | پرسشهای متداول | سایتهای مرتبط | تصاوير | همکاری با ما | نقشه سايت