پشتیبانی
رزومه مشاوران توسعه آينده
مدیریت دانش چیست؟
درباره ما | ارتباط با ما | همكاري با ما
اخبارمحصولاتكارفرمايانكتابخانهپرسشهاي متداولسايتهاي مرتبطتصاوير

مجله الكترونيكي مطالعات مديريت دانش

معرفی کتاب مدیریت دانش

مدیریت عملی دانش و اطلاعات

این کتاب که توسط متخصصان و خبرگان حوزه مدیریت دانش و اطلاعات تدوین شده است، نکات کلیدی و راهبردی را برای استفاده در دنیای واقعی کاری برای بهره برداری صحیح از دانش و اطلاعات ارائه می‌نماید. این نکات به‌عنوان راهکارهای موفق و کاربردی و برتر می‌تواند در بخش‌های مختلف هر سازمان مورد استفاده قرار بگیرد. کتاب مدیریت عملی دانش و اطلاعات یک راهنمای عملی برای پیاده‌سازی ابزار و زیرساخت‌های استفاده از دانش و اطلاعات را در محیط های کاری فراهم می‌نماید. این امر در قالب ارائه به‌روش‌ها، ایجاد یک مساله کسب و کار، ممیزی، ایجاد و راهبری انجمن‌های خبرگی، ایجاد پایگاه‌های دانشی و ثبت و ضبط دانش بیان می‌شود.
این کتاب در 120 صفحه و 6 بخش اصلی به رشته تحریر در آمده است :
بخش 1 : مدیریت دانش و اطلاعات
بخش 2: مدیریت دانش و اطلاعات در سازمان‌ها
بخش 3 : مدیریت اطلاعات و حاکمیت منابع اطلاعات و داده
بخش 4 : انجمن‌های خبرگی و تسهیم دانش
بخش 5 : آشکارسازی دانش
بخش 6 : اخذ دانش : انتقال دانش کارکنان


تهیه و تدوین: حسن دوست آذر

درباره ما | ارتباط با ما | اخبار | محصولات | کارفرمایان | کتابخانه | مجله مطالعات مدیریت دانش | پرسشهای متداول | سایتهای مرتبط | تصاوير | همکاری با ما | نقشه سايت