پشتیبانی
رزومه مشاوران توسعه آينده
مدیریت دانش چیست؟
درباره ما | ارتباط با ما | همكاري با ما
اخبارمحصولاتكارفرمايانكتابخانهپرسشهاي متداولسايتهاي مرتبطتصاوير

مجله الكترونيكي مطالعات مديريت دانش

آیا می‌توان مدیریت دانش را بدون ارزیابی عملکرد، پیاده‌سازی نمود؟

مدیریت دانش یک روش سیستماتیک جهت یادگیری سازمانی است. سوالی که مطرح می‌شود این است که هدف از یادگیری سازمانی چیست؟ یکی از ابعاد کلیدی یادگیری، ایجاد بهبود در اجرای وظایف سازمان، به معنای شناسایی روش‌های بهتر انجام کارها و سپس به اشتراک‌گذاری و تکرار مجدد آن‌ها است. نتایج حاصل از یادگیری سازمانی را می‌توان از طریق نمودارهای یادگیری، اندازه‌گیری نمود، اما شناسایی روش‌های برتر نیازمند معیارهایی است که قابل اندازه‌گیری باشد و تعیین کند چه روشی بهتر است. بدون اندازه‌گیری پیشرفت عملکرد چگونه می‌توان فهمید سازمان در حال یادگیری است؟ گاهی یافتن معیارهای عملکرد موثر می‌تواند بسیار چالش‌انگیز باشد؛ وضعیت سازمان ممکن است با استفاده از دانش جدید بدتر شود اما تشخیص این مسئله بدون اندازه‌گیری غیرممکن است. بدون داشتن معیارهایی خاصی جهت ارزیابی عملکرد، دانش خوب از بد تشخیص داده نمی‌شود و همچنین سازمان قادر به تشخیص دانش صحیح از ناصحیح و تمیز بهترین تجارب از بدترین آن‌ها نخواهد بود.
بررسی معیارهای ارزیابی عملکرد در بخش خدمات بهداشت عمومی آمریکا
تعیین معیارهای ارزیابی در بخش خدمات بهداشت عمومی بسیار پیچیده است. معیارهایی که قبلا توسط دولت تعیین شده است در این زمینه کارا نمی‌باشد. در نتیجه در مورد این معیارها تردید وجود دارد. در یکی از بیمارستان‌های بخش خدمات عمومی آمریکا، تکنیک انجمن‌های خبرگی برای سرپرستاران بیمارستان برگزار شد. آن‌ها چندین جلسه برگزار کردند و در این جلسات داستان‌های جالبی راجع به اینکه چگونه وظایفشان را به ‌روشی متفاوت انجام داده‌اند، روایت شد. سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که انگیزه کارکنان برای انجام وظایف به شیوه‌ای متفاوت از شیوه معمول چیست؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که معیارهایی در این زمینه باید وجود داشته باشد که قابل سنجش باشد و این معیارها نشان دهند که راه بهتری برای انجام وظایف وجود دارد و به این ترتیب در کارکنان ایجاد انگیزه ‌کنند. در چنین وضعیتی که تعیین معیار پیچیده است، راه حل، انتخاب معیار ساده‌ای است که همگان بر اهمیت آن اتفاق نظر دارند. به عنوان مثال در حین برگزاری انجمن‌های خبرگی در این بیمارستان، موضوعی تحت عنوان "به‌کارگیری چک‌لیست‌های جراحی در بخش آی‌سی‌یو" مطرح شد که با سنجش بعد از اجرا و قبل از اجرای این موضوع، مشخص شد که در نتیجه اجرای آن، نرخ عفونت بیماران 66 درصد کاهش پیدا کرده است. اینگونه است که موضوعی ساده‌ مانند چک‌لیست‌های آی‌سی‌یو همراه با تغییراتی در رفتار کارکنان، می‌تواند 66 درصد نرخ عفونت را کاهش دهد و در هزینه‌ها صرفه‌جویی نموده و جان افراد بیشتری را نجات دهد. زمانی‌که معیاری برای سنجش وجود دارد، مدیریت دانش شکوفا می‌شود و یادگیری، تسهیم دانش و استفاده مجدد از آن تسهیل می‌شود و از این طریق شاهد بهبود معیارها خواهیم بود. اگر خود را در موقعیتی یافتید که تعیین معیار بسیار دشوار است، عاملی پیدا کنید که ارزیابی آن مهم است و سپس برای نخستین گام مدیریت دانش را برای آن عامل به کار گیرید.

تهیه و تدوین: الهام شرفی

درباره ما | ارتباط با ما | اخبار | محصولات | کارفرمایان | کتابخانه | مجله مطالعات مدیریت دانش | پرسشهای متداول | سایتهای مرتبط | تصاوير | همکاری با ما | نقشه سايت