پشتیبانی
رزومه مشاوران توسعه آينده
مدیریت دانش چیست؟
درباره ما | ارتباط با ما | همكاري با ما
اخبارمحصولاتكارفرمايانكتابخانهپرسشهاي متداولسايتهاي مرتبطتصاوير

مجله الكترونيكي مطالعات مديريت دانش

معرفی کتاب مدیریت دانش

راهنمای مدیران دانش
این کتاب به صورت گام به گام مدیران را جهت نهادینه کردن مدیریت دانش در سازمان راهنمایی می‌کند.
درباره کتاب:
این کتاب مخاطبان را از طریق انطباق دادن مراحل کلیدی مدیریت دانش با اولویت‌های سازمانی راهنمایی می‌کند همچنین فرآیندی جامع جهت نهادینه شدن چارچوب مدیریت دانش به منظور کسب ارزش برای سازمان و به دست آوردن مزایای بلندمدت ارائه می‌دهد. همچنین چک‌لیست‌های کاربردی، دستورالعمل‌ها و قالب‌های فرآیندی را برای کمک به پیاده‌سازی مدیریت دانش فراهم می‌کند. در پایان نمونه‌هایی از شرکت‌های موفق در زمینه پیاده‌سازی مدیریت دانش معرفی شده است مانند اویلکو، هوآوی، المپیک جوانان سنگاپور، تویوتا، ناسا، فلور و بی‌پی و ..
بخش‌ها و فصول
بخش 1: تعیین جهت برای پیاده‌سازی مدیریت دانش
فصل1- مدیریت دانش چیست؟
فصل 2- مراحل پیاده‌سازی مدیریت دانش
فصل 3- موانع و مشکلات
بخش 2: آماده‌سازی و منابع
فصل 4- استراتژی مدیریت دانش
فصل5- نقش، مهارت‌ها و مشخصات رهبر مدیریت دانش
فصل 6- اعضای تیم مدیریت دانش
فصل 7- نقش مدیریت ارشد
فصل 8- بودجه و زمانبندی
فصل 9- اهداف پیاده‌سازی مدیریت دانش
فصل 10-یافتن شرکا جهت همکاری
بخش 3: ارزیابی و برنامه‌ریزی
فصل 11- انجام ممیزی دارایی دانشی
فصل 12- چارچوب مدیریت دانش
فصل 13- مولفه‌های بحث دانش در چارچوب مدیریت دانش
فصل 14- مولفه‌های تسخیر و مستندسازی دانش در چارچوب مدیریت دانش
فصل 15- مولفه‌های سنتز دانش در چارچوب مدیریت دانش
فصل 16- مولفه‌های دستیابی و بکارگیری مجدد دانش در چارچوب مدیریت دانش
فصل 17- سازمان دانشی
فصل 18- تاثیرگذاری بر ذینفعان
فصل 19- فرهنگ، ارتباطات و تغییر
فصل 20- آماده‌سازی طرح پیاده‌سازی مدیریت دانش
بخش 4: پیاده‌سازی مدیریت دانش
فصل 21- شبکه مدیریت دانش
فصل 22- پایلوت و آزمایش
فصل 23- توسعه به سایر قسمت‌های سازمان، نهادینه‌سازی و ساختار
فصل 24- تنظیم شاخص‌های مدیریت دانش و سیستم گزارش‌دهی
فصل 25- برخورد سازنده با چالش‌ها در مسیر پیاده‌سازی مدیریت دانش
فصل 26- اتمام پیاده‌سازی مدیریت دانش
فصل 27- پیاده‌سازی مدیریت دانش در شرکت مارس
فصل 28- پیاده‌سازی مدیریت دانش در شرکت‌های جهانی نفت و گاز
فصل 29- پیاده‌سازی مدیریت دانش در شرکت هوآوی
فصل 30- پیاده‌سازی مدیریت دانش در المپیک جوانان سنگاپور
فصل 31- یادگیری سریع در یک شرکت حقوقی

تهیه و ترجمه: الهام شرفی

درباره ما | ارتباط با ما | اخبار | محصولات | کارفرمایان | کتابخانه | مجله مطالعات مدیریت دانش | پرسشهای متداول | سایتهای مرتبط | تصاوير | همکاری با ما | نقشه سايت