پشتیبانی
رزومه مشاوران توسعه آينده
مدیریت دانش چیست؟
درباره ما | ارتباط با ما | همكاري با ما
اخبارمحصولاتكارفرمايانكتابخانهپرسشهاي متداولسايتهاي مرتبطتصاوير

مجله الكترونيكي مطالعات مديريت دانش

ابزار و روش‌های Design Thinking در بهبود مدیریت دانش

امروزه برخی سازمان‌‌ها بر این باورند که مدیریت دانش رو به نابودی است و عموما به یک چالش در سازمان‌‌ها مبدل شده است. یکی از دلایل اصلی شکست مدیریت دانش در سازمان‌‌ها ، فقدان مشارکت افراد است. "Design Thinking" (هر چه گشتیم ترجمه مناسبی برای این عبارت نیافتیم!) رویکردی انسان محور است که راهکارهای جدیدی را برای تولید و ارائه خدمات پیشنهاد می‌‌دهد و قادر است تا نجات‌‌دهنده مدیریت دانش باشد. Design Thinking با ویژگی‌هایی نظیر، رویکرد تجربی، انسان‌‌محور و مشارکتی بودن، دارای تمامی مواردیست که مدیریت دانش برای تداوم و پیشرفت بدان نیاز دارد.
مدیریت دانش کارآمد، نیازمند طراحی کاربرمحور با تمرکز بر موانع دستیابی سازمان به دانش‌‌های خود و همچنین تفکر خلاق درباره راهکارهای عملی برای رفع این موانع است. این روش دارای پنج مرحله است که در تصویر زیر نمایش داده شده است.

همچنین هر یک از این مراحل دارای اهداف و ابزار و روش‌هایی است که به تفکیک در جدول زیر نشان داده شده است.

شناخت
اهداف

• درک اینکه چه چیزی کاربران را منحصر بفرد و با انگیزه می‌‌کند و برای آن‌‌ها معنی‌‌دار است.
• کشف موانع کسب و تسهیم دانش؛
• بدست آوردن دید کل نگر از منابع دانشی موجود در سازمان و نحوه بکارگیری و استفاده کاربران از این منابع.

ابزار و روش‌ها
• پروفایل سازمانی افراد؛
• پروفایل مهارت‌‌های افراد؛
• نقشه دانش سازمان.

تعریف و برنامه‌ریزی
اهداف
• تفسیر و تبیین ناکامی‌‌ها و نیازهای کاربران نسبت به چالش‌‌های شرایط موجود و همچنین اهداف و وضعیت مطلوب؛
• کشف چالش ها و فرصت‌‌ها؛
• اولویت‌‌بندی چالش‌‌های موجود به منظور تمرکز بر نیازهای اساسی مدیریت دانش.

ابزار و روش‌ها
• شاخص تعیین خلاء دانش (شکاف دانش) و تجزیه و تحلیل علل ریشه‌‌ای؛
• اولویت‌‌بندی چالش‌‌ها و فرصت‌‌ها؛
• نقشه راه دستیابی به وضع مطلوب؛
• اعلام چالش‌‌ها به منظور تبیین نقش مدیریت دانش در کمک به رفع آن‌‌ها.

ایده‌پردازی
اهداف
• شناسایی ایده‌‌های بالقوه از طریق تکنیک طوفان ذهنی به منظور شناسایی چالش‌‌های اساسی و یافتن راهکارهای مدیریت دانش جهت رفع آن‌‌ها؛
• تقسیم اهداف بزرگ به چند هدف کوچکتر به منظور دریافت بازخورد ملموس و قابل سنجش.

ابزار و روش‌ها
• فهرستی از راهکارهای بالقوه مدیریت دانش در حوزه افراد، فرآیند، محتوا، فرهنگ، فناوری؛
• اولویت‌‌بندی راهکارها و عناصر مدیریت دانش براساس عوامل کلیدی مدیریت دانش؛
• فهرستی از الزامات اجرایی برنامه؛
• بیان چشم‌‌انداز مدیریت دانش که وضعیت مطلوب را شناسایی می‌‌کند (چیزی که کاربران نهایی به آن دست خواهند یافت و کاری که برای آن‌‌ها انجام خواهد داد).

ایجاد نمونه اولیه
اهداف
• تولید مجموعه‌‌ای از اجزاء قابل سنجش و نمونه‌‌های واقعی برای دریافت بازخورد کاربران بر نمونه‌‌های واقعی؛
• به چالش کشیدن کاربران به منظور تمرکز بر روی مدیریت دانش به صورت عملیاتی و همچنین اثبات نقش مدیریت دانش چابک به عنوان عاملی که به سرعت و به‌‌طور مستقیم ارزش کسب و کار را نشان می‌‌دهد.

ابزار و روش‌ها
• براساس تعامل‌‌های صورت‌‌گرفته، می‌توان از برنامه‌‌ها و نقشه راه، جهت نمونه سازی و ایجاد پایلوت اولیه استفاده کرد.
• برنامه‌های ارتباطی (نرم افزاری و غیر نرم افزاری) که باعث تعامل مستقیم و اخذ بازخورد از کاربران نهایی می‌شود.

سنجش و ارزیابی
اهداف
• دریافت بازخورد مستقیم و عملی در مورد دوست داشتن و یا نداشتن و نیازها و خواسته‌‌های تکامل یافته‌‌ی کاربران نهایی؛
• تاکید ویژه بر مدیریت دانش عملی و مشارکت‌‌دادن کاربران نهایی در بهبود مستمر آن؛
• شناسایی خطرات و موانع بالقوه؛
• تعریف برنامه عملی برای گام‌‌های بعدی.

ابزار و روش‌ها
• تعامل به‌‌منظور کسب بازخورد، تعریف مراحل بعدی و مشارکت بیشتر کاربران در فرآیند طراحی؛
• تهیه فهرستی پالایش شده از طراحی و نیازمندی‌های شناسایی شده برای اجرای پایلوت مدیریت دانش؛
• ابزارهای تعاملی و ارتباطی اولیه جهت انتقال ارزش افزوده ناشی از مدیریت دانش در سازمان و دریافت خروجی‌‌های مورد انتظار از آن.

تهیه و تنظیم: سحر یاقوتی

درباره ما | ارتباط با ما | اخبار | محصولات | کارفرمایان | کتابخانه | مجله مطالعات مدیریت دانش | پرسشهای متداول | سایتهای مرتبط | تصاوير | همکاری با ما | نقشه سايت