پشتیبانی
رزومه مشاوران توسعه آينده
مدیریت دانش چیست؟
درباره ما | ارتباط با ما | همكاري با ما
اخبارمحصولاتكارفرمايانكتابخانهپرسشهاي متداولسايتهاي مرتبطتصاوير

مجله الكترونيكي مطالعات مديريت دانش

9 وظیفه تیم مدیریت دانش پس از اتمام پیاده‌‌سازی مدیریت دانش

پیاده‌سازی مدیریت دانش پروژه‌ای بلندمدت است که شامل تغییر فرهنگ و معرفی چارچوب مدیریتی جدید (نقش، فرآیند، فناوری و ساختار) می‌باشد؛ لذا زمانیکه استقرار گام های اولیه مدیریت دانش پایان می‌یابد، فعالیت‌های تیم مدیریت دانش پایان نمی‌یابد و این تیم با دارا بودن نقش کلیدی در موفقیت مدیریت دانش، همچنان به کار خود ادامه می‌دهد.
عده‌ای معتقدند پس از استقرار مدیریت دانش و نهادینه شدن آن در سازمان، می‌توان تیم مدیریت دانش را منحل کرد، ولی همانطور که بعد از استقرار مدیریت کیفیت در سازمان نمی‌توان تیم کیفیت را منحل کرد زیرا بدون آن سازمان به وضعیت قبلی برمی‌گردد، امکان منحل کردن تیم مدیریت دانش نیز وجود ندارد و این باور نادرست است. در ادامه به 9 دلیل کلیدی برای نشان دادن لزوم استمرار نقش تیم مدیریت دانش می‌پردازیم:
1- تیم مدیریت دانش باید از چارچوب مدیریت دانش‌‌ سازمان پشتیبانی نماید که شامل آموزش کارکنان در زمینه مدیریت دانش، مربی‌گری حرفه‌ای مدیریت دانش، تشکیل و مدیریت انجمن‌های خبرگی و ایجاد دارایی‌های دانشی می‌باشد.
2- تیم مدیریت دانش باید بر چارچوب مدیریت دانش سازمان نظارت کرده و گزارش‌های منظمی از آن تهیه کند که شامل مواردی مانند بررسی همراستایی چارچوب مدیریت دانش با خط‌مشی و انتظارات مدیریت‌دانش، سنجش کاربرد درس‌آموخته‌ها، ارزشیابی انجمن‌های‌خبرگی، سنجش بلوغ انجمن‌های خبرگی کلیدی و تهیه سنجش‌های عملکرد مدیریت دانش می‌باشد و در پایان می‌بایست خلاصه گزارش‌های شاخص‌های مذکور را به مدیریت ارشد سازمان ارائه کند.
3- تیم مدیریت دانش باید کلیه اقدامات مرتبط با انگیزش مدیریت دانش را راهبری کند. از جمله این موارد می توان به یافتن روش‌هایی جهت تشخیص بهترین عملکرد، برگزاری جشنواره اهدای جوایز مدیریت دانش جهت تقدیر از پرسنل و همچنین یافتن راهکارهایی برای همراه‌سازی افرادی که حاضر به مشارکت در فرآیند مدیریت دانش نیستند، اشاره کرد.
4- تیم مدیریت دانش باید جایگاه و اعتبار مدیریت دانش در سازمان را حفظ کند که این امر از طریق ایجاد ساز و کارهای ارتباط موثر با کلیه واحدها و تمرکز بر پیشبرد اقدامات مدیریت دانش میسر می‌شود.
5- تیم مدیریت دانش باید به صورت مستمر چارچوب مدیریت دانش سازمان را بهبود دهد. این امر ممکن است شامل ارتقاء خط‌مشی مدیریت دانش سازمان، خرید یا بهبود تکنولوژی مدیریت دانش و تطابق فرآیندها و نقش‌ها با مدیریت دانش ‌باشد.
6- تیم مدیریت دانش مسئول سنجش و ارزیابی چارچوب مدیریت دانش سازمان مطابق با استانداردهای بین‌المللی مانند 30401:2018 ISO می‌باشد.
7- در صورتی ‌که سازمان نیازمند فناوری مدیریت دانشی جدید باشد، تیم مدیریت دانش، فرآیند تعریف نیازمندی‌های فناوری و خرید را مدیریت خواهد کرد.
8- تیم مدیریت دانش ممکن است نقش‌های تخصصی مانند راهبری فرآیند مدیریت دروس‌آموخته، توسعه برنامه‌های مدیریت دانش برای پروژه‌ها و .. را برعهده بگیرد.
9- در صورتی‌که استراتژی سازمان، استراتژی حفظ وضعیت موجود باشد، تیم مدیریت دانش سازمان باید راهکارهای متناسب با کسب و نگهداری دانش را در اولویت قرار دهد.

تیم مدیریت دانش همواره وظایفی مانند مدیریت، نگهداری و بهبود مستمر چارچوب مدیریت دانش را بر عهده دارد و این 9 وظیفه، هسته اصلی کار آنان را تشکیل می‌دهد.

تهیه و تنظیم: الهام شرفی

درباره ما | ارتباط با ما | اخبار | محصولات | کارفرمایان | کتابخانه | مجله مطالعات مدیریت دانش | پرسشهای متداول | سایتهای مرتبط | تصاوير | همکاری با ما | نقشه سايت