پشتیبانی
رزومه مشاوران توسعه آينده
مدیریت دانش چیست؟
درباره ما | ارتباط با ما | همكاري با ما
اخبارمحصولاتكارفرمايانكتابخانهپرسشهاي متداولسايتهاي مرتبطتصاوير

مجله الكترونيكي مطالعات مديريت دانش

موردکاوی پیاده‌سازی مدیریت دانش در شرکت پتروشیمی بندر امام


 
موردکاوی پیاده‌سازی مدیریت دانش در شرکت پتروشیمی بندر امام y35gy3hojx6506pssxj8.jpgمهندس حمیدرضا نظری
کارشناس ارشد مدیریت دانش و مدیر امور پروژه‌ها
مشاوران توسعه آینده
مقدمه:

پتروشیمی بندر امام در آستانه‌ی سی‌امین سال فعالیت خود به عنوان یکی از الگوها و راهبران صنعت پتروشیمی کشور مطرح شده است که در طی سال‌ها فعالیت خود نقش مؤثری در توسعه‌ صنایع پتروشیمی کشور ایفا کرده است. در سال‌های گذشته فعالیت‌های ارزشمندی برای حفظ و ارتقاء سرمایه‌های فیزیکی شرکت با طرح‌های بهبود گوناگون انجام شده است. از طرفی ضرورت فعالیت شرکت در زمینه‌ حفظ،‌ توسعه و هدایت سرمایه‌های فکری و دانشی‌ نیز احساس می‌شد که در این راستا مدیریت دانش به عنوان مطلوب‌ترین شیوه انتخاب شده است. «مدیریت دانش» مجموعه‌ای از مفاهیم و تکینک‌ها برای شناسایی، کسب، خلق، به اشتراک‌گذاری، به کارگیری و حفظ دانش‌های ارزشمند سازمانی در بهینه‌ترین حالت ممکن است.


مدیریت دانش در شرکت پتروشیمی بندر امام:

طرح جامع مدیریت دانش در شرکت پتروشیمی بندر امام در چهار حوزه ساختار، فرهنگ، فناوری و فرایند تعریف گردید و در قالب 5فاز کاری در مدت زمان 8ماه پیاده‌سازی شد. در پایلوت این طرح بیش از 200 نفر از کارکنان شرکت پتروشیمی بندر امام آموزش‌های مدیریت دانش را گذراندند، سند راهبردی مدیریت دانش به منظور جهت‌دهی به کلیه فعالیت‌های مدیریت دانشی شرکت پتروشیمی بندر امام در افق زمانی چهار ساله تدوین گردید، نقش‌های کارکنان کلیدی سازمان در حوزه مدیریت دانش تبیین گردید و حدود اختیارات و وظایف آنان تشریح شد و نرم‌افزار جامع مدیریت دانش به منظور تسهیل رویه‌ها و فرایندهای پیاده‌سازی‌شده در سطح شرکت مستقر گردید. یکی از حوزه‌های جدی مورد توجه متولیان طرح در شرکت پتروشیمی بندر امام و تیم مشاور و مجری طرح مدیریت دانش، حوزه فرایندهای مدیریت دانش بود که در ادامه به تشریح اقدامات صورت‌گرفته در این حوزه پرداخته می‌شود.


نگاشت فرایند مدیریت دانش در شرکت پتروشیمی بندر امام:

یکی از اقدامات صورت‌گرفته در پروژه بازمهندسی فرایندها در شرکت پتروشیمی بندر امام تدوین مدل PHD فرایندهای این شرکت بوده است. در این مدل، ذیل حوزه مدیریت تحول، بهبود و تغییر، فرایند مدیریت دانش مطرح گشته است. بر این اساس فرایند به عنوان یکی از حوزه‌های اساسی در طرح جامع مدیریت دانش شرکت پتروشیمی بندر امام مورد نظر قرار گرفته است. (شکل 1)
قلب مدیریت دانش، فرایندهای مدیریت دانش است. محققان بسیاری این مفهوم را توسعه دادهاند. در مجموع فرایندهایی که اکثر محققان بر آن تمرکز کرده‌اند و فعالیت‌های مدیریت دانش را پوشش می‌دهد، می‌توان خلق دانش، تسهیم دانش، ذخیره‌سازی دانش و بکارگیری دانش دانست.
تیم مشاور در حوزه فرایند اقدام به نگاشت فرایند مدیریت دانش شرکت پتروشیمی بندر امام کرده است. در این بخش با توجه به نتایج مستخرج از فاز شناخت طرح جامع پیاده‌سازی مدیریت دانش، و با استفاده از گزارش فرایندهای بهبود یافته شرکت در بخش اجرایی مدیریت دانش، زیر فرایندها و دستورالعمل‌های لازم ارائه شده است. در نگاشت فرایند مدیریت دانش اهداف ذیل مورد نظر بوده است:
• ضرورت استمرار مدیریت دانش در شرکت پتروشیمی بندر امام
• سنجش فعالیت‌های مرتبط با مدیریت دانش در شرکت پتروشیمی بندر امام
• آگاهی کلیه متولیان و ذینفعان شرکت از فرایند، زیرفرایندها و سنجه‌های مدیریت دانش و ایجاد درک مشترک بین آنان
• ایجاد فرصت‌های بهبود با عنایت به آشنایی به‌وجود آمده از جزییات فرایند مدیریت دانش


فرایند مدیریت دانش در شرکت پتروشیمی بندر امام شامل چهار زیر فرایند زیر می‌باشد:
• تدوین و اجرای برنامه استراتژیک مدیریت دانش
• اخذ و ثبت دانش
• ترویج فرهنگ دانشی
• تسهیم دانشbipc12.jpg


شکل 2 ورودی و خروجی زیرفرایندهای فرایند مدیریت دانش را به یکدیگر و به دیگر فرایندهای شرکت پتروشیمی بندر امام نشان می‌دهد.bipc13.jpg


هریک از فرایندهای فوق دارای دستورالعمل مشخص و مدون می‌باشند که به مالک آن فرایند در پایش شاخص‌های کلیدی عملکرد فرایندها کمک می‌نماید. به این ترتیب نه تنها وضعیت فعالیت‌های مدیریت دانش قابل پایش خواهد بود بلکه حوزه‌های بهبود نیز استخراج و مدون خواهد شد.
طرح جامع مدیریت دانش در شرکت پتروشیمی بندر امام در بهمن ‌ماه 1389 به اتمام رسید. ارزیابی‌های EFQM در حوزه مدیریت دانش(زیر معیار 4e) نشان می‌دهند که مجموعه اقدامات صورت‌گرفته در طرح مدیریت دانش سبب بهبود شاخص‌های گوناگون زیر معیار 4e گشته است.
 


درباره ما | ارتباط با ما | اخبار | محصولات | کارفرمایان | کتابخانه | مجله مطالعات مدیریت دانش | پرسشهای متداول | سایتهای مرتبط | تصاوير | همکاری با ما | نقشه سايت