پشتیبانی
رزومه مشاوران توسعه آينده
مدیریت دانش چیست؟
درباره ما | ارتباط با ما | همكاري با ما
اخبارمحصولاتكارفرمايانكتابخانهپرسشهاي متداولسايتهاي مرتبطتصاوير

مجله الكترونيكي مطالعات مديريت دانش

ارتباط اقدامات مدیریت دانش با برخی گروه‌‌های کاری کلیدی سازمان

به طور عمده در سازمان‌ها ارتباط میان اقدامات مدیریت دانش با دیگر واحدهای سازمانی نادیده گرفته می‌شود. توجه به این نکته ضروریست که هر یک از این واحدها به‌طور بالقوه دارای ظرفیت‌هایی برای استقرار مدیریت دانش هستند. بنابراین می‌بایست با شناخت و به‌کارگیری این اقدامات فرصت‌های جدیدی برای رشد و بالندگی سازمان ایجاد کرد. در این نوشتار به بررسی ارتباط میان اقدامات مدیریت دانش با واحدهای فروش و بازاریابی، تحقیق و توسعه، فرآیند و ابزارها، آموزش، منابع انسانی و تولید می‌پردازیم.

6.gif
 • تیم فروش و بازاریابی
o ترویج همکاری بین فروش، بازاریابی، تحقیق و توسعه و تولید؛
o افزایش میزان فروش از طریق به اشتراک‌گذاری بهترین روش‌ها؛
o بهبود فرآیندهای مالی از طریق ارتقاء توانمندی کارکنان؛
• تیم تحقیق و توسعه
o ترویج رهبری دانش محور؛
o تجزیه و تحلیل شکاف‌های دانشی و رفع آن‌ها؛
o ارزیابی شایستگی‌های محوری، حفاظت و رشد آن؛
• تیم فرایند و ابزار
o ادغام یادگیری در جریان فرآیند؛
o اطمینان از تحقق یادگیری از طریق استانداردسازی رویه‌های کاری؛
o ایجاد ابزارها و تکنیک‌های مدیریت دانش؛
• تیم آموزش
o بررسی شکاف‌های موجود در مهارت‌ها و رفع آن‌ها؛
o افزایش سرعت یادگیری از طریق تسهیل همکاری و به اشتراک‌گذاری دانش؛
• تیم مدیریت منابع انسانی
o تعریف سیاست‌های استخدام و بروزآوری شرح شغل کارکنان با هدف تعریف شفاف انتظارات؛
o تکمیل شاخص‌های ارزیابی در راستای تحقق فرهنگ دانش محور؛
• تیم تولید
o دستیابی به تعالی در فرآیند تولید و اتوماسیون وظایف کاری غیرپیچیده (روتین).

تهیه و تنظیم: سحر یاقوتی

درباره ما | ارتباط با ما | اخبار | محصولات | کارفرمایان | کتابخانه | مجله مطالعات مدیریت دانش | پرسشهای متداول | سایتهای مرتبط | تصاوير | همکاری با ما | نقشه سايت