پشتیبانی
رزومه مشاوران توسعه آينده
مدیریت دانش چیست؟
درباره ما | ارتباط با ما | همكاري با ما
اخبارمحصولاتكارفرمايانكتابخانهپرسشهاي متداولسايتهاي مرتبطتصاوير

مجله الكترونيكي مطالعات مديريت دانش

8 دلیل برای تعیین خط‌‌مشی مدیریت دانش

مدیریت ارشد سازمان باید انتظارات مدیریت دانش را روشن ساخته و در این راستا تعیین کند چه کاری توسط چه فردی در سازمان صورت پذیرد. یک راه مشخص برای تعیین انتظارات مدیریت دانش ، تعریف یک استاندارد یا سیاست داخلی است که اصطلاحا خط‌‌‌‌مشی مدیریت دانش نامیده می‌‌‌‌شود. در زیر به دلایل اهمیت تعیین خط‌‌‌‌مشی مدیریت دانش اشاره می‌‌‌‌شود:
1- پس از تدوین و اجرای استراتژی مدیریت دانش نوبت به تعیین خط‌‌‌‌مشی مدیریت دانش می‌‌‌‌رسد.
• استراتژی مدیریت دانش سازمان، استراتژی برای ایجاد تغییر سازمانی است که به‎منظور معرفی چارچوب مدیریتی، فرهنگ سازمانی و رفتارهای جدید در زمینه مدیریت دانش به‌‌‌‌کار می‌‌‌‌رود. اما زمانی‌‌‌‌ که در سازمان تغییر به صورت کامل محقق ‌‌‌‌شود (از طریق اجرای استراتژی)، چه چیزی جایگزین استراتژی خواهد شد؟ پاسخ خط‌‌‌‌مشی مدیریت دانش Knowledge management policy است.
2- خط‌‌‌‌مشی مدیریت دانش، نیت و قصد سازمان از اجرای مدیریت دانش را روشن می‌‌‌‌کند.
• تعیین و عدم تعیین خط‌‌‌‌مشی مدیریت دانش بیانگر میزان اهمیت و وجود یا عدم وجود اعتقاد جدی به مدیریت دانش در سازمان است.
3- خط‌‌‌‌مشی مدیریت دانش انتظارات و مسئولیت‌‌‌‌های روشنی را برای همه کارکنان تعیین می‌‌‌‌کند.
• بر اساس مورد‌‌‌‌کاوی‌‌‌‌های موفق اجرای مدیریت دانش، خط‌‌‌‌مشی مدیریت دانش نقش‌‌‌‌ها و مسئولیت‌‌‌‌های مدیریت دانش را در سازمان‌‌‌‌ها تعریف می‌‌‌‌کند.
4- اعتقاد و التزام عملی مدیران ارشد سازمان به مدیریت دانش را در تعیین و تعریف خط‌‌‌‌مشی مدیریت دانش بیابید.
• تعیین خط‌‌‌‌مشی مدیریت دانش، نشان‌‌‌‌دهنده حمایت مدیریت ارشد سازمان است و نشان می‌‌‌‌دهد که مدیران ارشد می‌‌‌‌خواهند اقدامات مدیریت دانش به روش صحیح انجام شود. تعیین و التزام به خط‌‌‌‌مشی، نیازمند ارتباط مستمر با مدیران ارشد سازمان جهت بیان انتظارات و اظهارات آنان است، لذا شما را به مشارکت عمیق با رهبری سوق خواهد داد.
5- خط‌‌‌‌مشی مدیریت دانش راهنما و مسیری برای اجرای اقدامات مدیریت دانش در سازمان بدون التزام افراد به رویه و روش ثابت و غیرمنعطف ارائه می‌‌‌‌دهد.
• خط‌‌‌‌مشی مدیریت دانش خطوط راهنمایی برای اجرای اقدامات مدیریت دانش ایجاد می‌‌‌‌کند که افراد می‌‌‌‌توانند روش‌‌‌‌های و ابزارهای مدیریت دانش را بنا به اقتضای ماهیت کاری خود اجرا کنند.
6- خط‌‌‌‌مشی مدیریت دانش، تعارضات مدیریت دانش را حل می‌‌‌‌کند.
• از طریق خط‌‌‌‌مشی مدیریت دانش، می‌‌‌‌توان تعارض بین افراد و به صورت کلی تعارضات سازمان پیرامون مدیریت دانش را برطرف کرد. از جمله این تعارضات می توان به چالش بین به اشتراک‌‌‌‌گذاری دانش در مقابل صیانت از دانش اشاره کرد.
7- خط‌‌‌‌مشی مدیریت دانش حداقل استانداردهای مدیریت دانش را تعیین می‌‌‌‌کند.
• خط‌‌‌‌مشی مدیریت دانش مبنایی برای اندازه‌‌‌‌گیری و روشی برای تشخیص افراد فعال و غیرفعال در زمینه مدیریت دانش، ارائه می‌‌‌‌کند.
8- استاندارد ISO 30401:2018 (استاندارد مدیریت دانش) تعیین خط‌‌‌‌مشی مدیریت دانش را الزامی کرده است.
• در استانداردهای ایزو، سیستم مدیریتی موثر باید توسط یک خط‌‌‌‌مشی پشتیبانی شود.

تهیه و تنظیم: سحر یاقوتی

درباره ما | ارتباط با ما | اخبار | محصولات | کارفرمایان | کتابخانه | مجله مطالعات مدیریت دانش | پرسشهای متداول | سایتهای مرتبط | تصاوير | همکاری با ما | نقشه سايت