پشتیبانی
رزومه مشاوران توسعه آينده
مدیریت دانش چیست؟
درباره ما | ارتباط با ما | همكاري با ما
اخبارمحصولاتكارفرمايانكتابخانهپرسشهاي متداولسايتهاي مرتبطتصاوير

مجله الكترونيكي مطالعات مديريت دانش

15 عامل موفقیت و 15 عامل شکست مدیریت دانش

در زیر دو لیست جامع از عوامل موثر در موفقیت یا شکست مدیریت دانش بر اساس تجربیات پیاده‌‌سازی مدیریت دانش در سازمان‌‌های متفاوت و همچنین مشاهده درس‌‌هایی از دیگر سازمان‌‌ها بیان شده است.
15 عامل شکست رویکردهای مدیریت دانش به‌‌شرح زیر است.
عوامل شکست مدیریت دانش
1. سازمان‌‌هایی که سعی بر توسعه حافظه سازمانی یکپارچه برای کل سازمان داشتند، شکست خورده‌‌اند.
2. عدم ترکیب رویکردهای مدیریت دانش (افراد، فرآیندها و تکنولوژی‌‌ها) موجب شکست مدیریت دانش می‌‌شود.
3. عدم توجه به مشارکت تمامی ذینفعان در طراحی رویکردهای مدیریت دانش
4. عدم اطلاع کارکنان از ویژگی‌‌های به‌‌خصوص دانش
5. فقدان پشتیبانی رهبری در رویکردهای مدیریت دانش
6. ترس کارکنان از عواقب مشارکت در رویکردهای مدیریت دانش
7. عدم ذخیره دانش در فرمت و ساختار مشخص
8. تکیه رویکردهای مدیریت دانش بر تکنولوژی ناکافی
9. خارج بودن رویکردهای مدیریت دانش از زمینه فرآیند
10. جلوگیری از انتقال دانش در رویکردهای مدیریت دانش
11. عدم اجرای مسئولیت‌‌های مدیریت
12. عدم نظارت بر کیفیت دانش ذخیره شده
13. عدم ترویج همکاری در اجرای رویکردهای مدیریت دانش
14. عدم نمایش مزایای قابل اندازه‌‌گیری در رویکردهای مدیریت دانش
15. عدم درک کافی کاربران از ارزش مشارکت
عوامل موفقیت مدیریت دانش
همچنین 15 عامل زیر، موجب موفقیت رویکردهای مدیریت دانش می‌‌شود.
1. لزوم طراحی رویکردهای مدیریت دانش برای حمایت از جوامع عملی
2. یکپارچه‌‌سازی افراد، فرآیندها و تکنولوژی‌‌ها در رویکردهای مدیریت دانش
3. لزوم طراحی رویکردهای مدیریت دانش در همکاری با ذینفعان
4. تعیین و مشخص نمودن سطح کافی برای ویژگی‌‌های دانش
5. لزوم حمایت رویکردهای مدیریت دانش توسط رهبران جوامع هدف آن‌‌ها
6. مصوب شدن رویکردهای مدیریت دانش توسط انجمن‌‌هایی که نوآوری‌‌ها را تشویق می‌‌کنند.
7. استقرار دانش‌‌ها در ساختار و فرمت مشخص
8. اتخاذ تکنولوژی تنها برای یک کار مناسب
زمانی که تکنولوژی برای یک کار مناسب نیست و یک مورد مناسب در دسترس نیست، این کار باید به افراد برگردد.
9. ترکیب شدن رویکردهای مدیریت دانش با هدف‌‌ فرآیندهای سازمان
10. دارا بودن روش‌‌هایی برای غلبه بر موانع انتقال دانش
11. لزوم وجود ابزارهای لازم برای اجرای مسئولیت‌‌های مدیریتی
12. دارا بودن روش‌‌های تأیید دانش
13. وجود اقداماتی برای ترویج همکاری در اجرای رویکرد
14. قابلیت نمایش میزان بهره‌‌مندی افراد از مدیریت دانش
15. وجود امکان اندازه‌‌گیری اثربخشی رویکردهای مدیریت دانش
توصیه می‌‌شود لیست مذکور به‌‌منظور ارزیابی و شناسایی عوامل موفقیت و شکست در پیاده‌‌سازی رویکردهای مدیریت دانش در هر سازمان استفاده شود.

تهیه و تنظیم: فرنوش آقالر

درباره ما | ارتباط با ما | اخبار | محصولات | کارفرمایان | کتابخانه | مجله مطالعات مدیریت دانش | پرسشهای متداول | سایتهای مرتبط | تصاوير | همکاری با ما | نقشه سايت