پشتیبانی
رزومه مشاوران توسعه آينده
مدیریت دانش چیست؟
درباره ما | ارتباط با ما | همكاري با ما
اخبارمحصولاتكارفرمايانكتابخانهپرسشهاي متداولسايتهاي مرتبطتصاوير

مجله الكترونيكي مطالعات مديريت دانش

مدیریت دانش؛ مدیریت حامل یا مدیریت محموله؟

دانش‌های مستند نشده(ضمنی)
مدیریت حامل در خصوص دروس‌آموخته‌ای که درون ذهن افراد نگهداری می‌شود برابر است با مدیریت تک تک افراد سازمان چرا که هر کدام از آن‌ها دروس‌آموخته ارزشمندی در سر خود دارند که آن را با خود حمل می‌کنند. استخدام افراد، به کارگیری آن‌ها در پست‌هایی که نیاز است و دسته‌بندی افراد بر اساس آنچه که می‌دانند نمونه‌هایی از مدیریت حامل است. در این حالت مدیریت محموله برابر است با تنظیم روابط و تسهیل ارتباطات میان افراد به نحوی که از یکدیگر بیاموزند و دانش آن‌ها(محموله درون ذهن آن‌ها) در این گفتگوها درگیر شود.
مدیریت افراد و درک این موضوع که در سر هر فرد درس‌آموخته‌های گرانبهایی وجود دارد که با او در حال حرکت است در حیطه وظایف واحد منابع انسانی در هر سازمان است. لذا این واحد می‌بایست علاوه بر برنامه‌ریزی برای جذب، استخدام و توانمندی افراد، برای دانش موجود در ذهن هر فرد نیز برنامه داشته و آن را به نحو مطلوب مدیریت نماید. در این راستا باوری قدیمی در مفاهیم مدیریت دانش وجود دارد که اگر شما متخصصین و خبرگان سازمان را در سازمان جابجا کنید، مدیریت دانش انجام داده‌اید. این یک باور صحیح است اما در گستره محدودی کاربرد دارد.
 


JADVAL-1.gif

دانش‌های مستند شده(صریح)
مدیریت حامل در خصوص درس‌آموخته‌های مستند شده برابر است با مدیریت خود مستند و مدیریت محموله برابر است با کلیه فعالیت‌هایی که برای اطمینان از مفید بودن محتوای مستندات، ارزشمند و صحیح بودن آن‌ها و نگاشته شدن تحت فرمت درستی که قابل فهم برای خواننده باشد انجام می‌شود.
مدیریت محتوای کسب شده در حیطه وظایف مدیریت دانش است. تمرکز بر کسب اثربخش دروس‌آموخته و به‌روزآوری محتوای ثبت شده و اطمینان از ثبت محتوای قابل اطمینان و مفید برای کارکنان سازمان از موضوعاتی است که مدیریت دانش می‌بایست به آن توجه داشته باشد.

JADVAL-2.gif

درباره ما | ارتباط با ما | اخبار | محصولات | کارفرمایان | کتابخانه | مجله مطالعات مدیریت دانش | پرسشهای متداول | سایتهای مرتبط | تصاوير | همکاری با ما | نقشه سايت