پشتیبانی
رزومه مشاوران توسعه آينده
مدیریت دانش چیست؟
درباره ما | ارتباط با ما | همكاري با ما
اخبارمحصولاتكارفرمايانكتابخانهپرسشهاي متداولسايتهاي مرتبطتصاوير

مجله الكترونيكي مطالعات مديريت دانش

10 سال همگام با تغییرات سازمانی
10 سال همگام با تغییرات سازمانی


پیام حقیقی بروجنی
مدیر توسعه بازاراز ابتدای تعریف و ورود مفهوم مدیریت دانش به سازمان‌ها، مخازن دانش به طور عمده برای توانمند نمودن سازمان جهت یادآوری آنچه قبلاً انجام داده و ذخیرة نتایج یادگیری برای استفاده در آینده، توسعه داده شد. اکثر این مخازن در ابتدای امر، تبدیل به پایگاه داده‌ای ایستا و صرفاً محلی جهت تجمع تجارب گشته‌اند.


داونپورت به عنوان محقق برجسته در حوزة دانش و فناوری، در بسیاری از تحقیقات خود، شکست مدیریت دانش با این رویکرد را خاطرنشان نموده و سرخوردگی خود را از سیستم‌های سنتی مدیریت دانش این‌گونه بیان می‌دارد:

«رویایی که دانش به خودی خود، به طور معمول و بدون ساختار، به راحتی قابلیت اکتساب، تسلیم و به‌کارگیری را داشته باشد، عملاً به واقعیت نپیوست. این فرآیند بسیار طولانی‌تر از آن چیزی است که هر فردی پیش‌بینی می‌کرد.»در دسته یا کلاس نوین دیگر از سیستم‌های مدیریت دانش، رویکرد اجتماعی قالب بوده و توانایی اتصال پرسنل سازمان به هم از طریق ماژول‌های شبکة اجتماعی سازمانی، فراهم شده است. تغییر رویکرد بسیاری از سازمان‌های موفق دنیا از سیستم سنتی به رویکرد جدید و اخذ بازخورد مناسب از آن، خود گواه این ادعاست.مشاوران توسعة آینده به عنوان اولین و بزرگترین مجری طرح‌های مدیریت دانش در ایران، در آستانة 10 سالگی فعالیت‌هایش در این حوزه، و بر اساس رسالت خود که همانا بهبود مستمر، همگامی با تغییرات سازمانی و پیشرو بودن در حوزه‌های مدیریت دانش است، نرم‌افزار MTAShare 4.2  را به عنوان ترکیبی از سیستم مدیریت دانش به همراه ماژول‌های شبکة اجتماعی سازمانی، طراحی و معرفی نموده است.shutterstock_96772735.jpgدرباره ما | ارتباط با ما | اخبار | محصولات | کارفرمایان | کتابخانه | مجله مطالعات مدیریت دانش | پرسشهای متداول | سایتهای مرتبط | تصاوير | همکاری با ما | نقشه سايت