پشتیبانی
رزومه مشاوران توسعه آينده
مدیریت دانش چیست؟
درباره ما | ارتباط با ما | همكاري با ما
اخبارمحصولاتكارفرمايانكتابخانهپرسشهاي متداولسايتهاي مرتبطتصاوير

مجله الكترونيكي مطالعات مديريت دانش

معرفی کتاب مديريت جريان، يك نظريه فرآيندي از شركت دانش بنيان (مولفان: نوناكا، توياما و هيراتا)
مديريت جريان، يك نظريه فرآيندي از شركت دانش بنيان(1)

نوناكا، توياما و هيراتا
معرفی کتاب: مهندس امیر ذاکری
272245211351.jpg


 نوناكا آنقدر نامِ آشنايي در عرصه مديريت دانش و بلكه علم مديريت نوين هست كه علاقمندان به حوزه مديريت دانش را وادار كند نگاهي به كتاب نسبتا جديد او بياندازند. اين كتاب توسط نوناكا و چند نويسنده ديگر از نقاط مختلف دنيا نوشته شده و با توجه به تشريح چندين نمونه مطالعه موردي از شركت هاي مختلف، وجهه بين المللي نيز به خود گرفته است.
همانطور كه از نام كتاب بر مي آيد مفهوم "جريان" يا "فرآيند" در اين كتاب نقش محوري دارد و به اشكال مختلفي مانند فرآيندهاي كسب و كار، فرآيندهاي مديريتي، و فرآيندهاي دانشي طرح شده است. واژه فرآيند، مفهموم ديناميك بودن را در خود جاي داده است. پوياييِ فرآيندِ خلق دانش در نوشته هاي قبلي نوناكا خصوصا مدل معروف SECI (چرخه تبادلات انواع دانش فردي و جمعي و ضمني و صريح به يكديگر) نيز مورد توجه بوده است. كتاب از نه فصل تشكيل شده است، سه فصل اول به طرح مباني اختصاص دارد، سپس در پنج فصل مطالعات موردي تشريح مي شود و نهايتا در يك فصل مختصر جمع بندي و نتيجه گيري ارائه شده است.
درفصل يك كتاب ابعاد فلسفي مورد نياز خصوصا ويژگي هاي فلسفي "دانش" به عنوان محور توسعه در دنياي امروز بيان شده است. در نگرش منبع- بنيان  (2) كه پيش از اين نگرش غالب بر استراتژي شركت ها و سازمان ها بود، دانش در كنار ساير منابعِ خلق ارزش مورد توجه بود، اما در اقتصاد دانش محور عصر حاضر، دانش اهميتي به مراتب بيشتر از ساير  منابع داراست و به همين سبب موضوعِ بسياري تحقيقات و برنامه ريزي ها قرار گرفته است. يكي از تمايزات مهم اين كتاب پذيرش صريح نگاه فرآيندي است، يكي از پيامدهاي اين ديدگاه اين است كه دانش تنها به دانستن و دانسته ها محدود نيست بلكه دانستن همواره بر محيط پيرامون خود تاثير مي گذارد و از آن تاثير مي پذيرد (مفهوم پويايي خلق دانش).
در فصل دو و سه نيز به مباني نظري پرداخته مي شود. مدل SECI يا مدل حلقوي دانش امروزه كاملا شناخته شده است و شايد بيشترين ارجاعات در حوزه تحقيقات مديريت دانش به اين مدل داده شده باشد. مفهومي كه در اين كتاب به مدل حلقوي افزوده شده است مفهوم فرونسیس (3)  يا همان خرد عملي است. خرد عملي يا خرد مبتني بر تجربه اولين بار توسط ارسطو از ساير انواع دانش متمايز شد. در اين كتاب، مفهوم خرد عملي به شيوه رهبري سازمان ها نيز متصل شده است و از نوعي از رهبري سخن به ميان آمده كه مهارت بارور كردن خرد عملي را در ميان خود كارمندان داراست.
پنج فصلي كه به معرفي مطالعات موردي مي پردازد هريك حاوي دو موردكاوي اصلي است كه با دقت و بطور كامل تشريح شده است. هريك از اين فصل ها يك زمينه غالب دارد: ارزش ها، ba ( محيط و فضاي خلق دانش)، گفتگو، دارايي هاي دانشي ديناميك و رهبري.
در فصل آخر نويسنده كتاب را اينطور خلاصه مي كند " اولين قدم در جهت ساختن يك نظريه دانش-بنيان براي شركت ها از يك منظر فرآيندي". مسلما اين كتاب نمي تواند يك راهنماي قدم به قدم براي تبديل شركت ها به شركت هاي دانش بنيان باشد، اما در اين جهت نكات راهگشايي بيان مي كند. شايد بتوان پيام كلي كتاب را اينگونه بيان كرد كه مديريت در دنيايي كه تغييرات بعضا پيش بيني ناپذير جزء ثابتي از ان شده است نيازمند چشم انداز، گفتگو  و رهبري است و همه كاركنان سازمان بايد در آن درگير شوند. خلق دانش براي همه سازمان ها حياتي است و سازمان ها بايد با وسواس محقق شدن آن را تحت نظر داشته باشند.
در پايان خواند اين كتاب به همه علاقمندان مديريت دانش خصوصا در سطوح استراتژيك توصيه مي شود. البته لازم به ذكر است اين كتاب به زبان انگليسي توسط انتشارات Palgrave در سال 2008 منشر شده و تا كنون نگارنده ترجمه فارسي از اين كتاب مشاهده نديده است. فايل Pdf اين كتاب را نيز مانند خيلي كتاب هاي ديگر مي توانيد به آساني (!!) از طريق سايت هايي مثل Gigapedia دريافت كنيد.


(1) Managing Flow, A Process Theory of the Knowledge-Based Firm by Nonaka, Ryoko, Toyama and Hirata
(2) Resource Based
(3) Phronesis


 


درباره ما | ارتباط با ما | اخبار | محصولات | کارفرمایان | کتابخانه | مجله مطالعات مدیریت دانش | پرسشهای متداول | سایتهای مرتبط | تصاوير | همکاری با ما | نقشه سايت