پشتیبانی
رزومه مشاوران توسعه آينده
مدیریت دانش چیست؟
درباره ما | ارتباط با ما | همكاري با ما
اخبارمحصولاتكارفرمايانمجله الكترونيكي مطالعات مديريت دانشپرسشهاي متداولسايتهاي مرتبطتصاوير

  در صورت علاقه مندي به استفاده از كتابها، لطفاً مشخصات كتاب درخواستي و خود را به آدرس library@moshaveran.net ارسال نمائيد.
Knowledge integration, the practice of knowledge management in small and medium enterprises
antonie jetter - 2006
Beyond E-Learning/Approaches and Technologies to Enhance Organizational Knowledge
Marc J. Rosenberg - 2006
Optimal knowledge management; wisdom management,system consepts and applications ,
Robert J. Thierauf, James J. Hoctor - 2006
Encyclopedia of Communities of Practice in Information And Knowledge Management
Coaks and Clarks - 2006
Creating the Discipline of Knowledge Management
Michael Stankosky - 2005
e-Human Resources Management: Managing Knowledge People
Teresa Torres - 2005
Case Studies in Knowledge Management
Murray & Jennex - 2005
Inquiring organizations; moving from knowledge management to wisdom
Courtney and Haynes and Paradice - 2005
KNOWLEDGE MANAGEMENT AND MANAGEMENT LEARNING
Walter Baets - 2005
Strategic Knowledge Management Technology
Petter Gottschalk - 2004
درباره ما | ارتباط با ما | اخبار | محصولات | کارفرمایان | کتابخانه | مجله مطالعات مدیریت دانش | پرسشهای متداول | سایتهای مرتبط | تصاوير | همکاری با ما | نقشه سايت